Studentombudets ärenderapport, 2015/2016Studentombudets ärenderapport, 2015/2016

I eftermiddag presenteras studentombudets ärenderapport avseende det akademiska året 2015/2016!

Syftet med studentombudets ärenderapporter är att på ett tematiskt sätt redovisa statistik över de studierelaterade problem som Lunds universitets studenter upplever under sin studietid. Den övergripande målsättningen för alla rapporter är att synliggöra trender i problemområden som bör uppmärksammas på institutions- och fakultetsnivå.

Syftet med årets ärenderapporten är tvåfaldigt. Dels redovisas statistik över de ärenden som inkommit till studentkårerna för att ge en bild av de problemsituationer som studenter funnit sig i under det akademiska året 2015/2016. Dels vill studentombudet lyfta fram och informera om bristande tillgänglighet, som sedan 1 januari 2015 är en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

Redan nu kan du ta del av rapporten i elektroniskt format, eller om du föredrar, lyssna på rapporten genom inspelade ljudfiler. KLICKA HÄR!

Vad? Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer släpper för fjärde året i rad en ärenderapport som belyser de problemområde studenterna på Lunds universitet uppmärksammat.

När? Släppet sker den 25 januari från klockan 16:00. Två kortare presentationer hålls klockan 16:15 och 16:46.

Var? Studentlivsvåningen, AF-borgen, våning 3.