Studieverkstan

IMG_3590Det är en vacker dag i Lundagård dock går nog många och grubblar över den kommande tentan eller uppsatsen som måste avslutas.

Visste du att studieverkstan erbjuder dig hjälp som student med exempelvis skrivhandledning?

Skulle du stöta på några andra problem på vägen kan du alltid kontakta din kår eller studentombudet.

Lycka till.IMG_3590

Did you know that the study workshop offers you as a student help, for example tutoring in writing?

Should you encounter any other problems along the way, then contact your union or the  student ombudsman.

Best of luck.

DO sållar bland fallenDO sållar bland fallen

Idag tog P3 upp att endast 2% av fallen som kom in förgående år ledde till en dom eller förlikning. Detta då många av fallen läggs ned.

När P3 kontaktar DOs processenhet förklarar dem sig med att “…DO inte är skyldiga att utreda allt, utan bara ska fokusera på fall som kan få stort genomslag…”. Dock lägger dem vikten av en antidiskrimineringsverksamhet som man kan vända sig avför att utreda fallet. Studentombudet rekommenderar dig därför som student att alltid anmäla ditt ärende till kåren eller direkt till studentombudet.

Läs och hör mer på P3

Omtenta

tenta_168143037Bild: här

Nu börjar terminen närmar sig sitt slut och många sitter och studerar inför det kommande tentatillfället. Frågan när en omtenta får föreligga har med detta kommit in till studentombudet.

När du har skrivit din ordinarie tenta så får din omtentan tidigast ligga två veckor efter det att du har blivit meddelad ditt resultat från det ordinarie tillfället, detta har justitieombudsmannen (JO) uttalat sig i. Värt att se in på är även Lunds universitets Rättighetslista, denna ligger just nu på remiss men den gamla versionen är fortfarande gällande. Här står i punkt 7.6 under vilka månader på året prov kan föreligga – om inget annat avtalas – och även hur lång tid rättningen får ta (7.12) innan resultat bör meddelas.

I ett uttalade från en anmälan till högskoleverket (HSV) skrivs det följande;

”För att studenterna ska kunna planera sina studier är det av avgörande betydelse att datum för omtentamen är känt redan vid det ordinarie provet. Studenterna måste också ges rimlig tid till förberedelse för ett eventuellt omprov.”

Uttalandet gällande när datumet för ett omprov bör meddelas finns även med i Rättssäker examination som är en rekommendationer från den före detta tillsynsmyndigheten, nu kallat universitetskanslersämbetet. Självklart är det alltid bra att tala med den ansvarig vid kursen hur det ser ut med ett eventuellt omtentatillfälle, skulle detta inte leda någon vart bör du kontakta din kår eller studentombudet.

tenta_168143037

 

Studentombudet

Då har äntligen Studentombudet vid Lunds universitet fått upp en egen hemsida.

Som studentombud hoppas jag kunna hjälpa kårerna och studenterna i olika ärenden. Med regelbundna uppdateringar kommer ni få följa de diskussioner som förs gällande studenters rättigheter men också skyldigheter. Ni kommer att få läsa om olika ärenden som behandlas och få tips och råd under studietiden. Som du även kan se ovan kommer alla inlägg vara indelade i olika kategori, detta för att du ska kunna gå tillbaka och läsa om det som kan beröra din studiesituation.

Jag hoppas att du kommer att besöka sidan kontinuerligt och att du även följer studentombudet på Twitter och Facebook.

Trevlig läsning!Finally the Studentombud at Lund University has its own website.

Working as the Studentombud I hope to….

Då har äntligen Studentombudet vid Lunds universitet fått upp en egen hemsida.

IMG_0001Som studentombud hoppas jag kunna hjälpa kårerna och studenterna i olika ärenden. Med regelbundna uppdateringar kommer ni få följa de diskussioner som förs gällande studenters rättigheter men också skyldigheter. Ni kommer att få läsa om olika ärenden som behandlas och få tips och råd under studietiden. Som du även kan se ovan kommer alla inlägg vara indelade i olika kategori, detta för att du ska kunna gå tillbaka och läsa om det som kan beröra din studiesituation.

Jag hoppas att du kommer att besöka sidan kontinuerligt och att du även följer studentombudet på Twitter och Facebook.

Trevlig läsning!

 

Bild: PrivatIMG_0001

Welcome to the page for the student ombudsman.