Rapportsläpp den 27 janRapportsläpp den 27 jan

studentombudets ärenderapport 2014.2016Den 27 januari kl.16.00 släpper studentombudet sin tredje ärenderapport och välkomna alla att komma och ta del av den.

Studentombudets ärenderapport har getts ut två gånger tidigare och varit uppskattad av personal och studenter. Med utgångspunkt från de två tidigare rapporterna har studentombudet nu tagit en ny riktig, målet med denna rapport är att få läsarna att diskutera de ärenden som förekommer. De praktiska ärendena ska bidra till diskussioner, erfarenhetsutbyte och framförallt lösningar.

Rapporten redovisar, likt tidigare, statistik fördelat efter kategorierna; studiemiljö, administration och information, antagning, disciplinärenden, examinationsärenden och resurser. Detta fördelat efter studenters kårtillhörighet. Den syftar till att förtydliga de rättigheter och skyldigheter som finns och upplysa om vilka ärenden som kan förekomma. Materialet ska därmed vara ett verktyg för att öppna upp till diskussioner som skapar ett mer rättssäkert arbete med fokus på förutsägbart, tydlighet och likabehandling för studenterna.

Var: AF-Borgen, vån. 3, Studentlivsvåningen
När: 27 januari 2016
Tid: Kl:16.00-17.00
Presentation: kl:16.15
Anmälanhttp://goo.gl/forms/EbAKFOJmFE

 

 

Uppdatering 160128

Nu finner du rapporten på hemsidan: www.studentombudet.se/kontakt/om/studentombudets-arenderapport/studentombudets ärenderapport 2014.2016Den 27 januari kl.16.00 släpper studentombudet sin tredje ärenderapport och välkomna alla att komma och ta del av den.

Studentombudets ärenderapport har getts ut två gånger tidigare och varit uppskattad av personal och studenter. Med utgångspunkt från de två tidigare rapporterna har studentombudet nu tagit en ny riktig, målet med denna rapport är att få läsarna att diskutera de ärenden som förekommer. De praktiska ärendena ska bidra till diskussioner, erfarenhetsutbyte och framförallt lösningar.

Rapporten redovisar, likt tidigare, statistik fördelat efter kategorierna; studiemiljö, administration och information, antagning, disciplinärenden, examinationsärenden och resurser. Detta fördelat efter studenters kårtillhörighet. Den syftar till att förtydliga de rättigheter och skyldigheter som finns och upplysa om vilka ärenden som kan förekomma. Materialet ska därmed vara ett verktyg för att öppna upp till diskussioner som skapar ett mer rättssäkert arbete med fokus på förutsägbart, tydlighet och likabehandling för studenterna.

Var: AF-Borgen, vån. 3, Studentlivsvåningen
När: 27 januari 2016
Tid: Kl:16.00-17.00
Presentation: kl:16.15
Anmälanhttp://goo.gl/forms/EbAKFOJmFE

Ordningsregler för inspelningOrdningsregler för inspelning

colorful_splash_png_by_hasnasone_by_hasnasone-d6f2zn7När det gäller frågan om att spela in föreläsningar, både i bild och genom ljud, har Lunds universitets satt upp lokala ordningsföreskrifter. Det är därför viktigt att alltid fråga den ansvariga läraren, inför varje lektion, om dennes medgivande gällande att få använda sig av ljudupptagning, filmning eller fotografering.

Skulle en student spela in en föreläsning utan godkännande bryter den mot universitetets lokala regler vilket kan resultera i en anmälan till disciplinnämnden (Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap 1§ p.2). Det är därför viktigt att studenterna inför terminsstarten blir informerade om de rådande ordningsreglerna och varför de finns. Det finns dock studenter som kan få undantag från regeln genom exempelvis en funktionsnedsättning, detta beslut tas av ansvarig lärare. Viktigt att ha i åtanke är att om en lärare har gett sitt medgivande till en inspelning av föreläsningen, oavsett om det är för en enskild student eller för en hel kurs, så får studenterna i fråga endast använda materialet för privat bruk. Skulle studenterna dela inspelningarna eller lägga upp dem på offentliga sidor så anses detta göra intrång i lärarens upphovsrätt.

 

Läs även:
Wolk, Sanna. Universitetslärarens upphovsrätt. Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB: Stockholm. Sveriges universitetslärarförbund, 2011, s.24
Lunds universitet. Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer. Dnr LS 2011/893 –  Länk 20120920
Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap 1§ p.2 colorful_splash_png_by_hasnasone_by_hasnasone-d6f2zn7

När det gäller frågan om att spela in föreläsningar, både i bild och genom ljud, har Lunds universitets satt upp lokala ordningsföreskrifter. Det är därför viktigt att alltid fråga den ansvariga läraren, inför varje lektion, om dennes medgivande gällande att få använda sig av ljudupptagning, filmning eller fotografering.

Skulle en student spela in en föreläsning utan godkännande bryter den mot universitetets lokala regler vilket kan resultera i en anmälan till disciplinnämnden (Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap 1§ p.2). Det är därför viktigt att studenterna inför terminsstarten blir informerade om de rådande ordningsreglerna och varför de finns. Det finns dock studenter som kan få undantag från regeln genom exempelvis en funktionsnedsättning, detta beslut tas av ansvarig lärare. Viktigt att ha i åtanke är att om en lärare har gett sitt medgivande till en inspelning av föreläsningen, oavsett om det är för en enskild student eller för en hel kurs, så får studenterna i fråga endast använda materialet för privat bruk. Skulle studenterna dela inspelningarna eller lägga upp dem på offentliga sidor så anses detta göra intrång i lärarens upphovsrätt.

 

Läs även:
Wolk, Sanna. Universitetslärarens upphovsrätt. Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB: Stockholm. Sveriges universitetslärarförbund, 2011, s.24
Lunds universitet. Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer. Dnr LS 2011/893 –  Länk 20120920
Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap 1§ p.2 

 

Tillgodoräknande Tillgodoräknande

15-26-results

En student har rätt att tillgodoräkna sig såväl kurser som delkurser med godkänt resultat till en utbildning vid exempelvis ett annat universitet. Dock ska det inte finnas en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 § ). Rätten till tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på kunskaper och färdigheter som den redan besitter. Till bestämmelsen finns också en särskild bevisbörderegel knuten som innebär att det är lärosätet som skall visa om det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 180).

De kunskaper och färdigheter som studenter besitter behöver inte nödvändigtvis vara från en utbildning utan kan vara kunskaper som har förvärvats i yrkeslivet i form av praktik eller arbete. Med utgångspunkten i de kunskaperna och färdigheterna som studenten refererar till görs då en granskning (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 7 §). Här bedöms inte endast kursens innehåll utan en granskning görs även utifrån kursens mål. Olika upplägg kan leda fram till samma mål, universitetet har här friheten men också ansvaret för att kunna avgöra vilka vägar som kan nå fram till kursmålet (Proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 36f). Detta görs så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. För att komma fram till om det finns någon väsentlig skillnad blir det därför viktigt att en individuell prövning görs gällande om studentens utbildning eller yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 7-8 §§).

Viktigt att tänka på vid begäran om ett tillgodoräknande är att få beslutet skriftligt. Det ska då framgå vilken typ av yrkeserfarenhet eller utbildning i from av exempelvis kurs eller delkurs som avses. Skulle ett tillgodoräknade inte gå igenom kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden (ÖNH) (jfr. Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § 3 p.). Avslaget ska då vara motiverat av institutionen och en överklagandehänvisning ska även ha skickats med till studenten (Förvaltningslagen (1986:223) 22§).

 

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 § ,  6 kap. 7-8 §§ 
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § 3 p.
Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Överklagandenämnden. www.ohn.se
Förvaltningslagen (1986:223) 22§15-26-resultsEn student har rätt att tillgodoräkna sig såväl kurser som delkurser med godkänt resultat till en utbildning vid exempelvis ett annat universitet. Dock ska det inte finnas en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 § ). Rätten till tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på kunskaper och färdigheter som den redan besitter. Till bestämmelsen finns också en särskild bevisbörderegel knuten som innebär att det är lärosätet som skall visa om det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 180).

De kunskaper och färdigheter som studenter besitter behöver inte nödvändigtvis vara från en utbildning utan kan vara kunskaper som har förvärvats i yrkeslivet i form av praktik eller arbete. Med utgångspunkten i de kunskaperna och färdigheterna som studenten refererar till görs då en granskning (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 7 §). Här bedöms inte endast kursens innehåll utan en granskning görs även utifrån kursens mål. Olika upplägg kan leda fram till samma mål, universitetet har här friheten men också ansvaret för att kunna avgöra vilka vägar som kan nå fram till kursmålet (Proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 36f). Detta görs så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. För att komma fram till om det finns någon väsentlig skillnad blir det därför viktigt att en individuell prövning görs gällande om studentens utbildning eller yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 7-8 §§).

Viktigt att tänka på vid begäran om ett tillgodoräknande är att få beslutet skriftligt. Det ska då framgå vilken typ av yrkeserfarenhet eller utbildning i from av exempelvis kurs eller delkurs som avses. Skulle ett tillgodoräknade inte gå igenom kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden (ÖNH) (jfr. Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § 3 p.). Avslaget ska då vara motiverat av institutionen och en överklagandehänvisning ska även ha skickats med till studenten (Förvaltningslagen (1986:223) 22§).

 

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 § ,  6 kap. 7-8 §§ 
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § 3 p.
Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Överklagandenämnden. www.ohn.se 
Förvaltningslagen (1986:223) 22§

Ansökan om anstånd vid studiestartAnsökan om anstånd vid studiestart

2011-06-09-1307608989_largeÄr en student förhindrad att påbörja sina studier kan den ansöka om anstånd enligt de särskilda skäl som råder. Detta kan bland annat vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis vård av barn, föräldraledighet, värnplikt, uppskjuten ledighet eller studentfackligt uppdrag.

Om en student, i samband med kursstart är förhindrad att delta går det att ansöka om anstånd. Detta kan studenten göra hos den ansvariga för kursen/ programmet vilket kan skötas på antingen institutions- eller fakultetsnivå. Studievägledningen är en bra part att vända sig till i denna typ av frågor. Vid ansökan om anstånd vid exempelvis graviditet/föräldraledighet finns inga krav på att personen i fråga inte får ha känt till omständigheterna när den ansökte om studieplatsen. I och med anståndet om ledighet kommer studenten få bifoga en bevittnad kopia om beräknad nedkomst eller föräldraledighet.

Inför kommande år när studenten ska återupptar studierna är det bra att i god tid kontakta den instans som utfärdade anståndet och följa de instruktioner som gavs. Detta innebär att studenten åter ska ansöka via webbsidan www.studera.nu och i samband med det skicka in den beviljade anståndsansökan likt de givna anvisningarna.

 

Se även:
Universitetets- och högskolerådets författningssamling (2013:3) 4 §
ÖNH. Anstånd och studieuppehåll. Beslut 2012-09-21 (reg. nr 47-962-12)2011-06-09-1307608989_largeÄr en student förhindrad att påbörja sina studier kan den ansöka om anstånd enligt de särskilda skäl som råder. Detta kan bland annat vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis vård av barn, föräldraledighet, värnplikt, uppskjuten ledighet eller studentfackligt uppdrag.

Om en student, i samband med kursstart är förhindrad att delta går det att ansöka om anstånd. Detta kan studenten göra hos den ansvariga för kursen/ programmet vilket kan skötas på antingen institutions- eller fakultetsnivå. Studievägledningen är en bra part att vända sig till i denna typ av frågor. Vid ansökan om anstånd vid exempelvis graviditet/föräldraledighet finns inga krav på att personen i fråga inte får ha känt till omständigheterna när den ansökte om studieplatsen. I och med anståndet om ledighet kommer studenten få bifoga en bevittnad kopia om beräknad nedkomst eller föräldraledighet.

Inför kommande år när studenten ska återupptar studierna är det bra att i god tid kontakta den instans som utfärdade anståndet och följa de instruktioner som gavs. Detta innebär att studenten åter ska ansöka via webbsidan www.studera.nu och i samband med det skicka in den beviljade anståndsansökan likt de givna anvisningarna.

 

Se även:
Universitetets- och högskolerådets författningssamling (2013:3) 4 §
ÖNH. Anstånd och studieuppehåll. Beslut 2012-09-21 (reg. nr 47-962-12)

 

StudieuppehållStudieuppehåll

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet är viktigt att vända sig till studievägledaren eller till den kursansvariga vid frågor eller funderingar kring studieuppehåll. Reglerna kring ett avbrott från studierna ser olika ut vid universitetet. En student kan bli beviljad ett studieuppehåll med platsgaranti dock finns det också en möjlighet att endast få denna garanti i mån av studieplats. Det ska tydligt framgå vilka regler som gäller och de rutiner som finns för att åter få påbörja studierna. I och med att en anmälan görs ska detta avtalas skriftligen med den berörda institutionen. Det ska då framgå om det finns en specifik tidsram för en platsgaranti eller andra interna regler för att åter få en plats. Vidare bör det även framgå om det har avtalats andra specifika regler eller undantag för studenten i fråga, avslutningsvis ska det framgå vem som var ansvarig när godkännandet om studieuppehåll upprättandes.

 

Läs även:

Lunds universitet. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Dnr STYR 2014/14

Universitetets- och högskolerådets författningssamling (2013:3) 5 §OLYMPUS DIGITAL CAMERADet är viktigt att vända sig till studievägledaren eller till den kursansvariga vid frågor eller funderingar kring studieuppehåll. Reglerna kring ett avbrott från studierna ser olika ut vid universitetet. En student kan bli beviljad ett studieuppehåll med platsgaranti dock finns det också en möjlighet att endast få denna garanti i mån av studieplats. Det ska tydligt framgå vilka regler som gäller och de rutiner som finns för att åter få påbörja studierna. I och med att en anmälan görs ska detta avtalas skriftligen med den berörda institutionen. Det ska då framgå om det finns en specifik tidsram för en platsgaranti eller andra interna regler för att åter få en plats. Vidare bör det även framgå om det har avtalats andra specifika regler eller undantag för studenten i fråga, avslutningsvis ska det framgå vem som var ansvarig när godkännandet om studieuppehåll upprättandes.

 

Läs även:

Lunds universitet. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Dnr STYR 2014/14

Universitetets- och högskolerådets författningssamling (2013:3) 5 §

 

Villkorligt antagenVillkorligt antagen

2PE401En villkorlig antagning uppstår när studenten vid pågående studier har förutsättningarna för att bli antagen och därmed behörig men vid anmälan inte uppfyllt behörighetskraven enligt kursplanen. Det kan exempelvis framgå att studenten måste ha avklarat en grundkurs för att kunna påbörja en fortsättningskurs. Vid kursens start ska behörigheten vara uppfylld för att studenten ska kunna registreras. Det kan dock förekomma vissa möjligheter till dispens i dessa avseenden.

Har en student exempelvis ansökt till fortsatta studier på masternivå så ska det tydligt framgå vilka behörighetskrav som krävs. Studenten ska enkelt kunna finna information om vad den ska behöva komplettera. Kompletteringen den blir hänvisad till ska gå att återfinna i kursplan men bör även förtydligas på kursens/ programmets hemsida. Det har förekommit att lärare har satt upp specifika behörighetskrav för enskilda studenter. Detta för att gallra ut studenter som läraren inte tror ärkompetenta eller kapabla till att kunna fortsätta sina studier.

När en student har blivit antagen till en utbildning bör den som regel alltid infinna sig vid uppropet för att säkra din plats. Skulle detta ej vara möjligt ska studenten kontakta den ansvariga för kursen eller programmet.

Läs även:
Lunds universitet. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Dnr STYR 2014/14

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 3 §

ÖNH, 2015-02-12, reg. nr 23-61-15 “prövning av ärenden om undantag (dispens) från behörighetsvillkor enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen.” 

2PE401En villkorlig antagning uppstår när studenten vid pågående studier har förutsättningarna för att bli antagen och därmed behörig men vid anmälan inte uppfyllt behörighetskraven enligt kursplanen. Det kan exempelvis framgå att studenten måste ha avklarat en grundkurs för att kunna påbörja en fortsättningskurs. Vid kursens start ska behörigheten vara uppfylld för att studenten ska kunna registreras. Det kan dock förekomma vissa möjligheter till dispens i dessa avseenden.

Har en student exempelvis ansökt till fortsatta studier på masternivå så ska det tydligt framgå vilka behörighetskrav som krävs. Studenten ska enkelt kunna finna information om vad den ska behöva komplettera. Kompletteringen den blir hänvisad till ska gå att återfinna i kursplan men bör även förtydligas på kursens/ programmets hemsida. Det har förekommit att lärare har satt upp specifika behörighetskrav för enskilda studenter. Detta för att gallra ut studenter som läraren inte tror ärkompetenta eller kapabla till att kunna fortsätta sina studier.

När en student har blivit antagen till en utbildning bör den som regel alltid infinna sig vid uppropet för att säkra din plats. Skulle detta ej vara möjligt ska studenten kontakta den ansvariga för kursen eller programmet.

 

Läs även:
Lunds universitet. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Dnr STYR 2014/14

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 3 §

ÖNH, 2015-02-12, reg. nr 23-61-15 “prövning av ärenden om undantag (dispens) från behörighetsvillkor enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen.”

Personuppgifter Personuppgifter

images (16)Personuppgiftslagen (PUL) reglerar användningen av personuppgifter för att skydda människors – och därmed studenters – personliga integritet. Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person i livet. Detta kan innefatta namn, personnummer men även bilder på berörda personer. Det finns därför regler om säkerhet och eventuella rättelser av felaktiga uppgifter.

Det är till Datainspektionen som studenterna kan vända sig om det skulle förekomma brister i personuppgiftshanteringen. Om så är fallet kommer de i första hand med ett påpekande om att vidta åtgärder. Om detta ej följs så kan Datainspektionen förbjuda den som är personuppgiftsansvarig att fortsätta behandla personuppgifter. Vidare är det den allmänna domstolen som behandlar frågan om skadestånd vid kränkning, skada eller om personuppgifterna har behandlats på något annat olagligt sätt.

Ett exempel är om en institution publicerar provresultatet i ett dokument tillsammans med kursdeltagares fullständiga personnummer och namn. Dokumentet kan bidra till en kränkning av den personliga integriteten både för att provresultatet går att koppla till studenten men också för att det är ett offentliggörande av privata uppgifter. Denna typ av publicering är inte acceptabel när vem som helst kan ta del av listan och använda uppgifterna.

Det är dock viktigt att påpeka att en enskild student kan känna sig kränkt men detta behöver inte vara en kränkning enligt lagens mening. Kränkningen bedöms efter vilka uppgifter som har behandlats, vilket syfte den har haft och spridningen den har fått eller kan riskera att få.

Se även:
Datainspektionen. 2011. Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar, s.2.
Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen. 
Datainspektionen. Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (1998:204) 31 – 32 §§ & 45 §
Personuppgiftslagen (1998:204) 48 §
Datainspektionen. Vilka begränsningar gäller för behandling av ostrukturerat material? images (16)Personuppgiftslagen (PUL) reglerar användningen av personuppgifter för att skydda människors – och därmed studenters – personliga integritet. Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person i livet. Detta kan innefatta namn, personnummer men även bilder på berörda personer. Det finns därför regler om säkerhet och eventuella rättelser av felaktiga uppgifter.

Det är till Datainspektionen som studenterna kan vända sig om det skulle förekomma brister i personuppgiftshanteringen. Om så är fallet kommer de i första hand med ett påpekande om att vidta åtgärder. Om detta ej följs så kan Datainspektionen förbjuda den som är personuppgiftsansvarig att fortsätta behandla personuppgifter. Vidare är det den allmänna domstolen som behandlar frågan om skadestånd vid kränkning, skada eller om personuppgifterna har behandlats på något annat olagligt sätt.

Ett exempel är om en institution publicerar provresultatet i ett dokument tillsammans med kursdeltagares fullständiga personnummer och namn. Dokumentet kan bidra till en kränkning av den personliga integriteten både för att provresultatet går att koppla till studenten men också för att det är ett offentliggörande av privata uppgifter. Denna typ av publicering är inte acceptabel när vem som helst kan ta del av listan och använda uppgifterna.

Det är dock viktigt att påpeka att en enskild student kan känna sig kränkt men detta behöver inte vara en kränkning enligt lagens mening. Kränkningen bedöms efter vilka uppgifter som har behandlats, vilket syfte den har haft och spridningen den har fått eller kan riskera att få.

Se även:
Datainspektionen. 2011. Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar, s.2. 
Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen. 
Datainspektionen. Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (1998:204) 31 – 32 §§ & 45 §
Personuppgiftslagen (1998:204) 48 § 
Datainspektionen. Vilka begränsningar gäller för behandling av ostrukturerat material?