Nätverksträff, tema: StressNätverksträff, tema: Stress

hjärnaDatum: 12 november
Tid: 16.30-18.00
Plats: Helan, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund (karta)
Föranmälan krävs: http://goo.gl/forms/vDJ484cga9

Staffan Wester är föreläsare och psykolog från studenthälsan i Lund. Han kommer att håll en föreläsning om stress, studier och studentliv. Föreläsningen kommer att behandla fakta och tips för att kunna både plugga och må bra. Ta chansen att få lära dig lite mer om stressen i vardagen och hur du kanske kan avhjälpa den!

Vi vet att efterfrågan har varit stor och vi kommer även att bjuda in studeranderepresentanter till denna nätverksträff.hjärnaDatum: 12 november
Tid: 16.30-18.00
Plats: Helan, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund (karta)
Föranmälan krävs: http://goo.gl/forms/vDJ484cga9

Staffan Wester är föreläsare och psykolog från studenthälsan i Lund. Han kommer att håll en föreläsning om stress, studier och studentliv. Föreläsningen kommer att behandla fakta och tips för att kunna både plugga och må bra. Ta chansen att få lära dig lite mer om stressen i vardagen och hur du kanske kan avhjälpa den!

Vi vet att efterfrågan har varit stor och vi kommer även att bjuda in studeranderepresentanter till denna nätverksträff.

Utbildningsmaterial från SSO utbildningen HT15Utbildningsmaterial från SSO utbildningen HT15

Bild2

Den 15 oktober arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, av dessa har två tredjedelar idag hunnit medverka på den centrala SSO-utbildningen.

Under terminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan tillsammans med Studentombudet Petra Holst.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

Kursplan, SSO utbildning 2015
SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT15

 

Mer information genom:
Nyhetsbrev, SSO & nätverksträff HT2015 – pdfBild2Den 15 oktober arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, av dessa har två tredjedelar idag hunnit medverka på den centrala SSO-utbildningen.

Under terminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan tillsammans med Studentombudet Petra Holst.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

Kursplan, SSO utbildning 2015
SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT15
Mer information genom:
Nyhetsbrev, SSO & nätverksträff HT2015 – pdf

Föreläsningen om Rättighetslistan HT15Föreläsningen om Rättighetslistan HT15

12065502_426131454251929_6016241190842303691_nUnder höstterminen anordnade Studentombudet föreläsningen “Rättighetslistan – skyldigheter och rättigheter” för studeranderepresentanterna från kårerna vid Lunds universitet. Under föreläsningen går Studentombudet igenom de åtta delarna i rättighetslistan och förklara hur vad som gäller med enkla exempel från olika ärenden som representanterna kan stöta på.

Nedan följer presentationen i pdf för de som önskar att använda den inom sin fakultet och kår.

 

Ta del av föreläsningens presentation: Rättighetlistan.föreläsning.HT15

 

 12065502_426131454251929_6016241190842303691_nUnder höstterminen anordnade Studentombudet föreläsningen “Rättighetslistan – skyldigheter och rättigheter” för studeranderepresentanterna från kårerna vid Lunds universitet. Under föreläsningen går Studentombudet igenom de åtta delarna i rättighetslistan och förklara hur vad som gäller med enkla exempel från olika ärenden som representanterna kan stöta på.

Nedan följer presentationen i pdf för de som önskar att använda den inom sin fakultet och kår.

 

Ta del av föreläsningens presentation: Rättighetlistan.föreläsning.HT15

 

Skandinavisk ombudskonferens i Lund, SverigeScandinavian ombuds conference in Lund, Sweden

IMG_4815I slutet av förra månaden samlades de skandinaviska ombuden inom högre utbildning för tredje gången vid en två dagars lång konferens. Vi skulle vilja dela våra erfarenheter med en kort sammanfattning. Detta dels för att nå ut till Sveriges lärosäten att vi idag har ett flertal ombud och att  allt fler lärosäten idag fundera på att anställa student- och doktorandombud. I exempelvis Norge har ombuden det sista året ökat från ett till sex stycken fördelat på fem lärosäten.

Det ska även förtydligas att det  finns ett Svenskt ombudsnätverk inom högre utbildning. De siffror vi idag har är att det vid 20 av de 48 lärosätena i Sverige finns ett eller flera student- och/eller doktorandombud (ur kartläggning av Sveriges student- och doktorandombud).

Kartläggning av Sveriges student- och doktorandombud

 

Skandinavisk ombudskonferens i Lund, Sverige

Den 24 och 25 september i år arrangerades den tredje träffen för ombud inom högre utbildning i Skandinavien. Värd denna gång var studentombudet Petra Holst, vid Lunds universitets studentkårer. För första gången var träffen anordnad som en konferens. Vi var 19 deltagare totalt, det vill säga mer än dubbelt så många som 2014; två från Danmark, fyra från Norge och 13 från Sverige.

Lunds universitet grundades 1666 och har för närvarande cirka 46.000 studenter och 7.500 anställda fördelat mellan Lund, Malmö och Helsingborg. Konferensen hölls i vackra Lund; en stad som studenterna verkligen har satt sin prägel på.

Studentombudet Petra Holst välkomnade oss och ordföranden och vice ordförande vid Lunds universitets studentkårer introducerade deltagarna till hur studentinflytandet är organiserat. Sen var det dags för parallella workshops som täckte flera olika teman: ombudskontor som möter motstånd, hur studentombud kan bibehålla sin opartiskhet, var dras gränsen för att separera studentombudets verksamhet från studentpolitiken och hur kan studentombudets roll marknadsföras, liksom diskussioner om specifika ärenden. Alla deltagare fick information om det Europeiska ombudsnätverket inom högre utbildning (ENOHE).

Vi har sedan början kallade nätverk av “Nordisk”. Vid konferensen i Lund kom vi fram till att “Skandinavisk” var ett lämpligare namn, eftersom vi inte har med ombud från Finland och Island. Konferensspråket är svenska, danska och norska. Det beslutades också att inrätta en separat webbplats.

Studentombudet vid Høgskolen i Oslo och Akershus, Anita Tøien Johansen, kommer att vara värd för nästa års konferens. Den kommer att arrangeras i Oslo den 13 och 14 oktober 2016.

Avslutningsvis vill studentombudet Petra Holst tacka alla deltagare för en mycket bra konferens, för goda utbyten och nya idéer. Det var verkligen spännande att få ordna detta med mina skandinaviska kollegor och jag ser fram emot att fortsätta våra diskussioner genom våra sociala nätverk.

IMG_4815On 24 and 25 September this year, the third assembly of ombudspersons in higher education in Scandinavia was arranged. This year’s host was ombud for students Petra Holst of the Lund University Student Association. For the first time, the assembly was arranged as a conference. We were 19 participants in total, which was more than twice as many as last year: two from Denmark, four from Norway and thirteen from Sweden.

Lund University was founded in 1666 and has approximately 46 000 students and 7500 staff, spread around Lund, Malmö and Helsingborg. The conference was held in the beautiful city of Lund, to which the large body of students lends a unique character.

Ombud for students Petra Holst gave a welcoming address, and the head and deputy head of the Lund University Student Association provided us with an introduction to the organization of the local system for student co-determination. This was followed by parallel workshops addressing a range of different topics: ombuds’ offices that encounter opposition, how the ombud for students can maintain their impartiality, where should the line be drawn to separate the student ombudsperson’s activities from student politics and how the ombud scheme can be promoted, as well as discussions of specific cases. All participants were provided with information on the European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE).

Since its inception, we have referred to the network as ‘Nordic’. At the conference in Lund, we agreed that ‘Scandinavian’ would be a more suitable name, since the network includes no ombuds from Finland and Iceland. The conference languages are Swedish, Danish and Norwegian. It was also decided to establish a separate website.

The ombud for students at Oslo and Akershus University College of Applied Science, Anita Tøien Johansen, will host next year’s conference, which will be held in Oslo on 13 and 14 October 2016.

In conclusion, host Petra Holst wishes to thank all participants for an extremely rewarding conference: ‘It was incredibly exciting to have the opportunity to join my Scandinavian colleagues for this event, and I look forward to continuing our discussions through our social networks.’

SSO utbildning HT2015SSO utbildning HT2015

Bild2

Den 15 oktober arrangeras höstterminens centrala studerandeskyddsombudsutbildning för Lunds universitets studenter. 

LU Bygg tillsammans med Studenthälsan och Studentombudet arrangerar utbildningen för gamla som nya SSO i den fysiska och psykosociala studiemiljön. Utbildningen är under en kväll och certifierar studenter för ett arbete med de grundläggande  frågorna som berör studiemiljön.

Inför utbildningen kan du ta del av dokumentet: Kursplan, SSO utbildning 2015 för att läsa mer om kursens utbud och de satta målen. Vi har även listat några länkar nedan med information till dig som är intresserad av frågor som rör studiemiljön.

Läs mer om studiemiljön på:

* Studerandeskyddsombud: lu.se/studerandeskyddsombud

* Studie-  och arbetsmiljö: lu.se/studie-och-arbetsmiljo

Bild2

Den 15 oktober arrangeras höstterminens centrala studerandeskyddsombudsutbildning för Lunds universitets studenter. 

LU Bygg tillsammans med Studenthälsan och Studentombudet arrangerar utbildningen för gamla som nya SSO i den fysiska och psykosociala studiemiljön. Utbildningen är under en kväll och certifierar studenter för ett arbete med de grundläggande frågorna som berör studiemiljön.

Inför utbildningen kan du ta del av dokumentet: Kursplan, SSO utbildning 2015 för att läsa mer om kursens utbud och de satta målen. Vi har även listat några länkar nedan med information till dig som är intresserad av frågor som rör studiemiljön.

Läs mer om studiemiljön på:

* Studerandeskyddsombud: lu.se/studerandeskyddsombud

* Studie-  och arbetsmiljö: lu.se/studie-och-arbetsmiljo