Examinationsformerna ska överensstämma med kursplanen Examinationsformerna ska överensstämma med kursplanen

1426537_174496066082137_1880692212_nStår det att bedömningen av studentens prestation ska examineras med en salsskrivning i kursplanen så ska detta inte ändras till ett skriftligt grupparbete under terminen. Lika så ska det inte läggas till extra examinationsmoment i efterhand. Det är alltså inte tillåtet att avvika från regleringen i kursplanen. Det är endast vid undantagsfall som ändringar och tillägg får göras, dessa undantag ska då tydligt framgå och kår/studeranderepresentanter bör då bli meddelade i god tid. Detta för att studenterna ska kunna bli bedömda på ett rättssäkert sätt utifrån kursplanen.

Ett exempel är om kursplanen föreskriver att kursen ska ges på svenska och där studenterna senare i terminen informeras om att de obligatoriska momenten istället kommer att genomföras på engelska. Det ska då tydligt framgå i kursplanen att de obligatoriska momenten endast sker på engelska. Studenter som ställs inför detta scenario kan välja att inte delta i rädsla av att de inte är bekväma med situationen, andra kan avstå för att de inte fått möjlighet att söka resurser – i form av stöd – för att klara momentet.

Tydlighet hamnar i fokus för kursplanen. Studenter, lärare och administrativ personal ska veta vad som gäller innan kursen startar. Det ska inte finnas några frågetecken gällande om examinationsmomentet är en salsskrivning eller hemtentamen. Likaså ska studenterna även veta vilka moment som är obligatoriska och konsekvenserna av en frånvaro. Det är därför en förutsättning att de bindande reglerna för kursen går att återfinna i kursplanen och inte i en kurshandbok eller i ett annat närliggande dokument. Det som tas upp i kurshandboken, kursbeskrivningen eller i liknande material är sammanställningar av riktlinjer, råd och vidare förklaring som ej är bindande för studenterna. Förutsägbarhet och framförhållning är därför avgörande faktorer för en bra kursplan.

För mer information:
HSV. Anmälan mot Örebro universitet angående examinationsformerna på en kurs. Beslut 2010- 10-29. Reg. nr 31-4953-09
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.23 & s.40
HSV. Anmälan mot Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet) angående brister på programmet för biblioteks- och informationsvetenskap. Beslut 2010-04-01. Reg. nr 31-6648-09
Proposition 1975/76:209. Om ändring i regeringsformen. Stockholm: Justitiedepartementet, s123
HSV. Examinationsformen i en kursplan på en distanskurs. Beslut 2010-10-27. Reg.nr 31-658-10

Lunds universitet, Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
Studentombudets ärenderapport, läsåret 2013/20141426537_174496066082137_1880692212_nStår det att bedömningen av studentens prestation ska examineras med en salsskrivning i kursplanen så ska detta inte ändras till ett skriftligt grupparbete under terminen. Lika så ska det inte läggas till extra examinationsmoment i efterhand. Det är alltså inte tillåtet att avvika från regleringen i kursplanen. Det är endast vid undantagsfall som ändringar och tillägg får göras, dessa undantag ska då tydligt framgå och kår/studeranderepresentanter bör då bli meddelade i god tid. Detta för att studenterna ska kunna bli bedömda på ett rättssäkert sätt utifrån kursplanen.

Ett exempel är om kursplanen föreskriver att kursen ska ges på svenska och där studenterna senare i terminen informeras om att de obligatoriska momenten istället kommer att genomföras på engelska. Det ska då tydligt framgå i kursplanen att de obligatoriska momenten endast sker på engelska. Studenter som ställs inför detta scenario kan välja att inte delta i rädsla av att de inte är bekväma med situationen, andra kan avstå för att de inte fått möjlighet att söka resurser – i form av stöd – för att klara momentet.

Tydlighet hamnar i fokus för kursplanen. Studenter, lärare och administrativ personal ska veta vad som gäller innan kursen startar. Det ska inte finnas några frågetecken gällande om examinationsmomentet är en salsskrivning eller hemtentamen. Likaså ska studenterna även veta vilka moment som är obligatoriska och konsekvenserna av en frånvaro. Det är därför en förutsättning att de bindande reglerna för kursen går att återfinna i kursplanen och inte i en kurshandbok eller i ett annat närliggande dokument. Det som tas upp i kurshandboken, kursbeskrivningen eller i liknande material är sammanställningar av riktlinjer, råd och vidare förklaring som ej är bindande för studenterna. Förutsägbarhet och framförhållning är därför avgörande faktorer för en bra kursplan.

För mer information:
HSV. Anmälan mot Örebro universitet angående examinationsformerna på en kurs. Beslut 2010- 10-29. Reg. nr 31-4953-09
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.23 & s.40
HSV. Anmälan mot Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet) angående brister på programmet för biblioteks- och informationsvetenskap. Beslut 2010-04-01. Reg. nr 31-6648-09
Proposition 1975/76:209. Om ändring i regeringsformen. Stockholm: Justitiedepartementet, s123
HSV. Examinationsformen i en kursplan på en distanskurs. Beslut 2010-10-27. Reg.nr 31-658-10

Lunds universitet, Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
Studentombudets ärenderapport, läsåret 2013/2014

Workshop om ärendehanteringWorkshop om ärendehantering

images (2)Denna informationen har tidigare getts ut via Studentombudets nyhetsbrev.

Varmt välkommen att anmäla dig till Ärendehantering – en workshop!

 

Workshopen riktar sig till dig vid kåren som kommer att möta och hantera studentärenden. Vi kommer att diskutera och reda ut vad som är ett ärende och vilka vägar det finns för att finna lösningar. Vi kommer gå igenom hur du kan notera ärendena för att kunna se trender och hur de olika ärendekategorierna ser ut och kan tolkas.

 

Datum: 15 september
Tid: 16.00 -17.30
Plats: Sal, Helan, Studentlivsvåningen, våning 3, AF-Bogen
Anmälan: http://goo.gl/forms/p2TgfF18fd

För frågor eller funderingar, kontakta Petra Holst på: studentombudet@lus.lu.se 

images (2)Denna informationen har tidigare getts ut via Studentombudets nyhetsbrev.

Varmt välkommen att anmäla dig till Ärendehantering – en workshop!
Workshopen riktar sig till dig vid kåren som kommer att möta och hantera studentärenden. Vi kommer att diskutera och reda ut vad som är ett ärende och vilka vägar det finns för att finna lösningar. Vi kommer gå igenom hur du kan notera ärendena för att kunna se trender och hur de olika ärendekategorierna ser ut och kan tolkas.
Datum: 15 september
Tid: 16.00 -17.30
Plats: Sal, Helan, Studentlivsvåningen, våning 3, AF-Bogen
För frågor eller funderingar, kontakta Petra Holst på: studentombudet@lus.lu.se