Studiemiljön med Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolan Studiemiljön med Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolan

11258314_381979582000450_238536797610532726_nI det sjätte avsnittet av Studentombudets podd kommer vi att prata om studiemiljön, något som är genomgående under hela vår studietid. Vi ska idag fokusera på den psykosociala studiemiljön för vi alla har kanske någon gång känt av stressen som uppkommer när de kraven som ställs inte är i balans med resurserna som ges. Vi kommer även prata om mobbing, trakasserier och ryktesspridning som kan förekomma, vem vänder man sig till när man möter detta? Petra Holst, studentombud och Micaela Bortas, vice ordförande med utbildningspolitiska frågor och studiesocial miljö vid Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolan kommer att hjälpa er att reda ut dess frågor.

Vad du som student bör tänka på om något inte fungera i en studiemiljö?
* Kontakta kår eller ansvarig lärare (prefekt har arbetsmiljö- & arbetsgivaransvar) och beskriv det som skett (beteendet). Se gärna över det stöd & service som finns vid LU.
* Förklarar vidare vilka effekter detta har fått alltså konsekvenserna.
* Berätta även vilka upplevelser effekten och därmed känslorna detta har givit med sig.
* Slutligen beskriv vad du skulle önskan istället, ex en lösning eller alternativ som finns.

Lyssna på Radio AF: www.radioaf.se/program/studentombudet
iTunes: Studentombudets podd

Läs mer om den psykosociala studiemiljön på:
http://studentombudet.se/psykosocial-arbetsmiljo/
http://studentombudet.se/krankande-sarbehandling/
http://studentombudet.se/studentservice/

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014, Kapitel. 7
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
11258314_381979582000450_238536797610532726_nI det sjätte avsnittet av Studentombudets podd kommer vi att prata om studiemiljön, något som är genomgående under hela vår studietid. Vi ska idag fokusera på den psykosociala studiemiljön för vi alla har kanske någon gång känt av stressen som uppkommer när de kraven som ställs inte är i balans med resurserna som ges. Vi kommer även prata om mobbing, trakasserier och ryktesspridning som kan förekomma, vem vänder man sig till när man möter detta? Petra Holst, studentombud och Micaela Bortas, vice ordförande med utbildningspolitiska frågor och studiesocial miljö vid Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolan kommer att hjälpa er att reda ut dess frågor.

Vad du som student bör tänka på om något inte fungera i en studiemiljö?
* Kontakta kår eller ansvarig lärare (prefekt har arbetsmiljö- & arbetsgivaransvar) och beskriv det som skett (beteendet). Se gärna över det stöd & service som finns vid LU.
* Förklarar vidare vilka effekter detta har fått alltså konsekvenserna.
* Berätta även vilka upplevelser effekten och därmed känslorna detta har givit med sig.
* Slutligen beskriv vad du skulle önskan istället, ex en lösning eller alternativ som finns.

Lyssna på Radio AF: www.radioaf.se/program/studentombudet
iTunes: Studentombudets podd

Läs mer om den psykosociala studiemiljön på:
http://studentombudet.se/psykosocial-arbetsmiljo/
http://studentombudet.se/krankande-sarbehandling/
http://studentombudet.se/studentservice/

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014, Kapitel. 7
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

UppsamlingsprovUppsamlingsprov

20150519_122026Vid den ordinarie terminen har studenten rätt till att delta vid det ordinarie provet och därefter ett omprov som ligger i nära anslutning. Därefter bör det även finnas ett uppsamlingstillfälle, detta tillfälle är normalt placerat innan höstterminens start. Vissa undantag kan dock förekomma om kursen exempelvis skulle ges nästkommande termin och uppsamlingsprovet då kan sammanfalla med det ordinarie tillfället.

Avsaknad av ett uppsamlingsprov kan riskera att förlänga studenternas studier vilket kan påverka möjligheter till att få studiebidrag, söka arbete eller uppfylla förkunskapskrav. Det är därför viktigt att inför varje termin se över hur provtillfällena är förlagda för att förhindra sena tillägg och förändringar. Det borde därför vara i institutionens intresse att ha ett inplanerat uppsamlingsprov innan höstterminens start.

Läs även:
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R., 72f
HSV. Rättssäker examination. 1998:39 R., s.58f & 79

Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

Studentombudets podd – www.studentombudet.se/provtillfallenas-placering-med-juridiska-foreningen/20150519_122026Vid den ordinarie terminen har studenten rätt till att delta vid det ordinarie provet och därefter ett omprov som ligger i nära anslutning. Därefter bör det även finnas ett uppsamlingstillfälle, detta tillfälle är normalt placerat innan höstterminens start. Vissa undantag kan dock förekomma om kursen exempelvis skulle ges nästkommande termin och uppsamlingsprovet då kan sammanfalla med det ordinarie tillfället.

Avsaknad av ett uppsamlingsprov kan riskera att förlänga studenternas studier vilket kan påverka möjligheter till att få studiebidrag, söka arbete eller uppfylla förkunskapskrav. Det är därför viktigt att inför varje termin se över hur provtillfällena är förlagda för att förhindra sena tillägg och förändringar. Det borde därför vara i institutionens intresse att ha ett inplanerat uppsamlingsprov innan höstterminens start.

Läs även:
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R., 72f
HSV. Rättssäker examination. 1998:39 R., s.58f & 79

Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

Studentombudets podd – www.studentombudet.se/provtillfallenas-placering-med-juridiska-foreningen/

Handledarens och examinatorns roll med Lunds NaturvetarkårHandledarens och examinatorns roll med Lunds Naturvetarkår

11224472_378402412358167_7181667095676586626_nI det femte avsnittet av Studentombudets podd kommer vi att prata om handledarens och examinatorns roll, för många av oss möter förr eller senare examensarbetet. Vilka regler finns det vid handledningen och kan man byta sin handledare? Vad händer om handledarens och examinatorn inte har samma uppfattning om uppsatsen kvalité och därmed betyg? Petra Holst, studentombud, och Jesper Sjöström Strobel, ordförande för Lunds Naturvetarkår  kommer att hjälpa er att reda ut dess frågor.

Vilka fyra myter spräcks i dagens avsnitt?
* Handledaren kan bara avråda studenten från att lägga fram uppsatsen, inte hindra den
* Studenten har rätt att byta handledare om inte särskilda skäl talar emot
* Det är endast examinatorn som kan bedöma uppsatsen och därmed sätta betyget
* Studenten har rätt till fortsatt handledning, inom rimliga gränser, om inget annat föreskrivs i kursplanen

Lyssna på Radio AF:  http://www.radioaf.se/poddar/handledarens-och-examinatorns-roll-med-lunds-naturvetarkar/
iTunes: Studentombudets podd

Summering:
* En rak  kommunikation mellan handledare och examinator i kombination med tydlig information till studenterna är avgörande för ett bra examensarbete.
* Tydlighet hamnar i fokus och studenten, handledaren och examinatorn ska alla vara medvetna om vilka kriterier som bör uppnås och vilka roller de har i förfarandet.
* Dock är det den utsedda examinatorn som står för det slutliga beslutet av ett betyg. Detta är något studenten bör ha i åtanke vid framläggning.
* Till studenten, hänvisa alltid till rättighetslistan eller kursplanen och kontakta alltid kåren vid frågor eller funderingar.

Läs mer om examinationstillfällena på:
http://studentombudet.se/handledaren-och-examinatorns-bedomning/
http://studentombudet.se/fortsatt-handledning/
http://studentombudet.se/handledarens-och-examinatorns-bedomning/
http://studentombudet.se/byte-av-handledare/

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter11224472_378402412358167_7181667095676586626_nI det femte avsnittet av Studentombudets podd kommer vi att prata om handledarens och examinatorns roll, för många av oss möter förr eller senare examensarbetet. Vilka regler finns det vid handledningen och kan man byta sin handledare? Vad händer om handledarens och examinatorn inte har samma uppfattning om uppsatsen kvalité och därmed betyg? Petra Holst, studentombud, och Jesper Sjöström Strobel, ordförande för Lunds Naturvetarkår kommer att hjälpa er att reda ut dess frågor.

Vilka fyra myter spräcks i dagens avsnitt?
* Handledaren kan bara avråda studenten från att lägga fram uppsatsen, inte hindra den
* Studenten har rätt att byta handledare om inte särskilda skäl talar emot
* Det är endast examinatorn som kan bedöma uppsatsen och därmed sätta betyg
* Studenten har rätt till fortsatt handledning om inget annat föreskrivs i kursplanen

Lyssna på Radio AF:  http://www.radioaf.se/poddar/handledarens-och-examinatorns-roll-med-lunds-naturvetarkar/
iTunes: Studentombudets podd

Summering:
* En rak  kommunikation mellan handledare och examinator i kombination med tydlig information till studenterna är avgörande för ett bra examensarbete.
* Tydlighet hamnar i fokus och studenten, handledaren och examinatorn ska alla vara medvetna om vilka kriterier som bör uppnås och vilka roller de har i förfarandet.
* Dock är det den utsedda examinatorn som står för det slutliga beslutet av ett betyg. Detta är något studenten bör ha i åtanke vid framläggning.
* Till studenten, hänvisa alltid till rättighetslistan eller kursplanen och kontakta alltid kåren vid frågor eller funderingar.

Läs mer om examinationstillfällena på:
http://studentombudet.se/handledaren-och-examinatorns-bedomning/
http://studentombudet.se/fortsatt-handledning/
http://studentombudet.se/handledarens-och-examinatorns-bedomning/
http://studentombudet.se/byte-av-handledare/

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

Handledaren och examinatorns bedömningHandledaren och examinatorns bedömning

hämtaNär en student lägger fram sin uppsats är detta oftast i samråd med handledaren. Det har dock uppkommit ärenden där studenten måste få ett godkännande från handledaren för att lägga fram sin uppsats. Detta är dock ingen garanti för att examinatorn i sin tur ska godkänna den. Studenten måste på så vis bli godkänd i två steg. Handledaren kan avråda studenten från att lägga fram uppsatsen men detta bör inte begränsa studentens möjligheter. Det är trots allt endast den utsedda examinatorn som kan besluta om studentens betyg.

Handledaren ska inte utlova ett godkänt betyg på uppsatsen eller för den delen ett högre betyg på uppsatsen innan framläggningen. Detta inskränker rättssäkerheten. Ärenden har förekommit där handledaren har bedömt uppsatsen som godkänd och i vissa fall även lovordat kvalitén. Uppsatsen har vid framläggningen visat sig har stora brister enligt examinatorn och studenten har blivit tvungen att gör ett flertal större förändringar. Att studenter vid framläggningen får kompletteringar förekommer. Dock är det viktigt att handledaren och examinatorn har fört en god dialog under uppsatsförfarandet och därmed är eniga om det som gäller för att en student ska kunna uppnå ett godkänt resultat. Detta för att förhindra större kompletteringar.

Det har förekommit ärenden där studenter har fått lägga fram uppsatsen vid upprepade tillfällen, trots att handledaren bedömt att den har varit i ett gott skick har examinatorn krävt större kompletteringar. I ett ärende valde studenten att byta ut sin handledare till den examinator som hade gett studenten de omfattande kompletteringarna. Med den nya handledares (före detta examinatorns) förändringar presenterades uppsatsen för en ny examinator som i sin tur tillförde nya kompletteringar. Har handledaren godkänt uppsatsen ska det inte uppkomma krav på mer omfattande förändringar av uppsatsen. Det är dock värt att ha i åtanke att examinatorn är den enda som kan sätta betyget. Detta behöver inte betyda att examinatorn godkänner uppsatsen trots handledarens bedömning, det är dock av ytterst vikt att handledare och examinatorn för en nära dialog.En rak kommunikation mellan handledare och examinatorn i kombination med tydlig information till studenterna är avgörande i denna typ av ärenden.

Det är av stor vikt att den som examinerar uppsatserna vid en kurs systematiskt utgår från kursmålen. Ett styrdokument eller en handlingsplan kan vara ett bra verktyg för handledarna och examinatorerna i deras arbete. Även ett handledarkollegium kan vara till god nytta för handledare och examinatorer för att diskutera frågor kring uppsatsarbetet. Detta då studenter kan få uppfattningen av att vissa handledare är mer engagerade och behjälpliga med uppsatsarbetet än andra.

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 18§
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. 
UKÄ. Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet. Beslut 2013-12-18. Reg.nr 31-458-13.
Rättighetslistan för Lunds universitets studenterhämtaNär en student lägger fram sin uppsats är detta oftast i samråd med handledaren. Det har dock uppkommit ärenden där studenten måste få ett godkännande från handledaren för att lägga fram sin uppsats. Detta är dock ingen garanti för att examinatorn i sin tur ska godkänna den. Studenten måste på så vis bli godkänd i två steg. Handledaren kan avråda studenten från att lägga fram uppsatsen men detta bör inte begränsa studentens möjligheter. Det är trots allt endast den utsedda examinatorn som kan besluta om studentens betyg.

Handledaren ska inte utlova ett godkänt betyg på uppsatsen eller för den delen ett högre betyg på uppsatsen innan framläggningen. Detta inskränker rättssäkerheten. Ärenden har förekommit där handledaren har bedömt uppsatsen som godkänd och i vissa fall även lovordat kvalitén. Uppsatsen har vid framläggningen visat sig har stora brister enligt examinatorn och studenten har blivit tvungen att gör ett flertal större förändringar. Att studenter vid framläggningen får kompletteringar förekommer. Dock är det viktigt att handledaren och examinatorn har fört en god dialog under uppsatsförfarandet och därmed är eniga om det som gäller för att en student ska kunna uppnå ett godkänt resultat. Detta för att förhindra större kompletteringar.

Det har förekommit ärenden där studenter har fått lägga fram uppsatsen vid upprepade tillfällen, trots att handledaren bedömt att den har varit i ett gott skick har examinatorn krävt större kompletteringar. I ett ärende valde studenten att byta ut sin handledare till den examinator som hade gett studenten de omfattande kompletteringarna. Med den nya handledares (före detta examinatorns) förändringar presenterades uppsatsen för en ny examinator som i sin tur tillförde nya kompletteringar. Har handledaren godkänt uppsatsen ska det inte uppkomma krav på mer omfattande förändringar av uppsatsen. Det är dock värt att ha i åtanke att examinatorn är den enda som kan sätta betyget. Detta behöver inte betyda att examinatorn godkänner uppsatsen trots handledarens bedömning, det är dock av ytterst vikt att handledare och examinatorn för en nära dialog.En rak kommunikation mellan handledare och examinatorn i kombination med tydlig information till studenterna är avgörande i denna typ av ärenden.

Det är av stor vikt att den som examinerar uppsatserna vid en kurs systematiskt utgår från kursmålen. Ett styrdokument eller en handlingsplan kan vara ett bra verktyg för handledarna och examinatorerna i deras arbete. Även ett handledarkollegium kan vara till god nytta för handledare och examinatorer för att diskutera frågor kring uppsatsarbetet. Detta då studenter kan få uppfattningen av att vissa handledare är mer engagerade och behjälpliga med uppsatsarbetet än andra.

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 18§
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. 
UKÄ. Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet. Beslut 2013-12-18. Reg.nr 31-458-13.
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter