Central SSO utbildning 150303Central SSO utbildning 150303

Den 3 mars arrangerades vårterminens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO). Nitton nya som gamla SSO utbildades i frågor som berör deras studiemiljön i både fysiska och psykosociala aspekter. 

Utbildningen inledes med en presentation av kursplanen och en övning för att få igång tankarna kring olika faktorer som kan påverka studiemiljön, bra som dåliga. Sedan fördjupade sig deltagarna i rollen som SSO och alla fick möjlighet att tänka en gång extra gällande sitt skyddsombudsområde, vem som är chef och andra nödvändiga frågor att ta med sig till verksamhet. Fokus på den första delen hamnade även på den fysiska studiemiljön med betoningen på att både den fysiska och psykosociala studiemiljön kan påverka varandra och att det inte finns några tydliga gränser.

10385296_350302398501502_6377969819358793754_n

Efter fika och mingel fortsatte utbildningen med fokus på den psykosociala studiemiljön. Många frågor kom upp om stress och dess påverkan. Vad händer egentligen när kraven och resurserna inte längre är i balans? Det var många frågor som behövde besvaras inom detta område och med detta har vår föreläsare Staffan Wester från Studenthälsan lovat att se över möjligheten att komma på ett av vårens nätverksträffar för att berätta mer om stress och dess inverkan.

Nedan finner ni material från utbildningen som ni kan använda ute på respektive fakultet. Vi hoppas att alla har fått en bättre bild av rollen som SSO. Nu är även SSO-listan utskickad till alla prefekter och HMS-kommittéer och många SSO kan förvänta sig en inbjudan till de kommande mötena.

Delar från SSO mappen för VT2015:
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
Arbetsmiljöpolicyn för Lunds universitet 2015-2017
Förvaringsfolder för SSO utbildningsmaterial VT15
Handlingsplan Studerandeskyddsombud VT15
Studentombudet, SSO-utbildning 150303
Studerandeskyddsombud VT2015*

* Vissa korrigeringar kan ha skett i efterhand 

 Den 3 mars arrangerades vårterminens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO). Nitton nya som gamla SSO utbildades i frågor som berör deras studiemiljön i både fysiska och psykosociala aspekter. 

Utbildningen inledes med en presentation av kursplanen och en övning för att få igång tankarna kring olika faktorer som kan påverka studiemiljön, bra som dåliga. Sedan fördjupade sig deltagarna i rollen som SSO och alla fick möjlighet att tänka en gång extra gällande sitt skyddsombudsområde, vem som är chef och andra nödvändiga frågor att ta med sig till verksamhet. Fokus på den första delen hamnade även på den fysiska studiemiljön med betoningen på att både den fysiska och psykosociala studiemiljön kan påverka varandra och att det inte finns några tydliga gränser.

10385296_350302398501502_6377969819358793754_n

Efter fika och mingel fortsatte utbildningen med fokus på den psykosociala studiemiljön. Många frågor kom upp om stress och dess påverkan. Vad händer egentligen när kraven och resurserna inte längre är i balans? Det var många frågor som behövde besvaras inom detta område och med detta har vår föreläsare Staffan Wester från Studenthälsan lovat att se över möjligheten att komma på ett av vårens nätverksträffar för att berätta mer om stress och dess inverkan.

Nedan finner ni material från utbildningen som ni kan använda ute på respektive fakultet. Vi hoppas att alla har fått en bättre bild av rollen som SSO. Nu är även SSO-listan utskickad till alla prefekter och HMS-kommittéer och många SSO kan förvänta sig en inbjudan till de kommande mötena.

Delar från SSO mappen för VT2015:
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
Arbetsmiljöpolicyn för Lunds universitet 2015-2017
Förvaringsfolder för SSO utbildningsmaterial VT15
Handlingsplan Studerandeskyddsombud VT15
Studentombudet, SSO-utbildning 150303
Studerandeskyddsombud VT2015*

* Vissa korrigeringar kan ha skett i efterhand

 

 

Utlämning av provetUtlämning av provet

Verifikationer i from av underskrifter vid uthämtningen av ett prov ska inte ses som ett kontrakt utan ska istället tolkas som ett kvitto på att studenten har hämtat ut originalkopian. Studenterna avskriver sig med detta inte rätten att ompröva sitt prov och därmed sitt betyg i med att de har hämtat ut originalkopian. Möjligheten till omprövning regleras i högskoleförordningen, alltså rätten att få betyget omprövat om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter. Detta är en del av rättssäkerheten och ska inte begränsas genom kontrakt, tidsgränser eller andra regler. Ett råd har istället varit att studenterna ska bli erbjudna möjligheten till att få hämta ut en kopia av provet om frågan om en omprövning är aktuell. Detta begränsar dock inte rätten att ompröva resultatet på provet för de studenter som har hämtat ut originalkopian. Studenterna ska dock vara medvetna om att bevisläget vid omprövningen då kan försämras. Institutionen kan misstänka att fusk i form av tillägg och rättelser på provet har gjorts vilket dock får bedömas från fall till fall. För att försäkra sig om att studenterna inte har gjort något tillägg kan institutionen vid utlämningen markera originalprovet med linjer på sidorna där texten har tagit slut. Ett annat alternativ är att använda en markeringspenna på de tomma raderna, detta för att försäkra sig om att inga tillägg har tillkommit i efterhand.

Det är studentombudets rekommendation att det ska finns klara och tydliga regler gällande vad som sker i samband med uthämtningen av provet vid varje institution.

2PE401

Se även:
Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden för läsåret 2013/2014
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 24 §
HSV. Omprövning av betyg vid KTH. Beslut 2009-08-26. Reg.nr 31-2299-09
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri: Stockholm, 2008Verifikationer i from av underskrifter vid uthämtningen av ett prov ska inte ses som ett kontrakt utan ska istället tolkas som ett kvitto på att studenten har hämtat ut originalkopian. Studenterna avskriver sig med detta inte rätten att ompröva sitt prov och därmed sitt betyg i med att de har hämtat ut originalkopian. Möjligheten till omprövning regleras i högskoleförordningen, alltså rätten att få betyget omprövat om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter. Detta är en del av rättssäkerheten och ska inte begränsas genom kontrakt, tidsgränser eller andra regler. Ett råd har istället varit att studenterna ska bli erbjudna möjligheten till att få hämta ut en kopia av provet om frågan om en omprövning är aktuell. Detta begränsar dock inte rätten att ompröva resultatet på provet för de studenter som har hämtat ut originalkopian. Studenterna ska dock vara medvetna om att bevisläget vid omprövningen då kan försämras. Institutionen kan misstänka att fusk i form av tillägg och rättelser på provet har gjorts vilket dock får bedömas från fall till fall. För att försäkra sig om att studenterna inte har gjort något tillägg kan institutionen vid utlämningen markera originalprovet med linjer på sidorna där texten har tagit slut. Ett annat alternativ är att använda en markeringspenna på de tomma raderna, detta för att försäkra sig om att inga tillägg har tillkommit i efterhand.

Det är studentombudets rekommendation att det ska finns klara och tydliga regler gällande vad som sker i samband med uthämtningen av provet vid varje institution.

2PE401

Se även:
Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden för läsåret 2013/2014
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 24 §
HSV. Omprövning av betyg vid KTH. Beslut 2009-08-26. Reg.nr 31-2299-09
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri: Stockholm, 2008