SSO nätverk 17/2SSO nätverk 17/2

Redan på tisdag är det dags för termins första SSO nätverk. Det har kommit in många frågor om det och självklart ska viSAMcirkeln klargöra vad som gäller. Nätverket är till för alla SSO oavsett om du har hunnit gå grundutbildningen eller ej. Det är ett tillfälle för att diskutera olika frågor och situationer som kan uppkomma i ert arbete. Framförallt är detta en möjlighet för er att träffa SSO från andra delar av universitetet.

Nätverksträffen den 17 feb kl16.30 kommer att beröra den fysiska studiemiljön som även är temat för vårterminen. Vi kommer prata om skyddsronden, förberedelserna och tillvägagångssätten kring den samt ha några små workshops kring detta.

Dag: 17 feb
tid 16.30
Anmälan: http://goo.gl/forms/luFfr6Nc5H

Centrala SSO utbildningen
Det är redan många som har hunnit anmäla sig till den centrala SSO utbildningen. Detta glädjer oss som arrangera den, det finns fortfarande platser så glöm inte att ta med era kollegor eller kanske rent av värva fler SSO till era kårer.

Anmälan till den centrala SSO utbildningen
Dag: 3 mars
Tid: 16.30

Redan på tisdag är det dags för termins första SSO nätverk. Det har kommit in många frågor om det och självklart ska viSAMcirkelnklargöra vad som gäller. Nätverket är till för alla SSO oavsett om du har hunnit gå grundutbildningen eller ej. Det är ett tillfälle för att diskutera olika frågor och situationer som kan uppkomma i ert arbete. Framförallt är detta en möjlighet för er att träffa SSO från andra delar av universitetet.

Nätverksträffen den 17 feb kl16.30 kommer att beröra den fysiska studiemiljön som även är temat för vårterminen. Vi kommer prata om skyddsronden, förberedelserna och tillvägagångssätten kring den samt ha några små workshops kring detta.
Dag: 17 feb
tid 16.30
Anmälan: http://goo.gl/forms/luFfr6Nc5H
Det är redan många som har hunnit anmäla sig till den centrala SSO utbildningen. Detta glädjer oss som arrangera den, det finns fortfarande platser så glöm inte att ta med era kollegor eller kanske rent av värva fler SSO till era kårer.
Anmälan till den centrala SSO utbildningen
Dag: 3 mars
Tid: 16.30

Central SSO utbildning 3marsCentral SSO utbildning 3mars

Då ligger äntligen anmälan uppe för Studerandeskyddsombudens (SSO) centrala utbildning. 

Arbetsmiljöpolicyn 2014-2017

LU Bygg tillsammans med Studenthälsan och Studentombudet arrangerar vårterminens utbildning för gamla som nya SSO i den fysiska och psykosociala studiemiljön. Utbildningen är under en kväll och certifierar studenter för ett arbete med de grundläggande studiemiljöfrågorna.

Datum: 3 Mars
Tid: 16.30 -19.00
Plats: Hörsal 128, St Algatan 4
AnmälanFöranmälan krävs

Anmäl dig på:
www.docs.google.com/SSOutbildning3mars eller per mejl till studentombudet@lus.lu.se

Se nyhetsbrevet till SSO för anmälan till vårens utbildning:
SSO utbildning 3mars

_______________________________________

Kursplan för den centrala SSO utbildningen

Beskrivning
Som studerandeskyddsombud har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet. Med denna kurs ska du få en inblick i riskidentifiering och riskhantering gällande fysiska och psykosociala aspekter av studiemiljön. Du behöver därför bland annat få en introduktion till lagar och föreskrifter men också förstå vilka instanser och personer som är viktiga för dig att ha en dialog med så att ni tillsammans kan bidra till en god studiemiljö.
 
Målgrupp
Studerandeskyddsombud
 
Syfte
Syftet är att du som studerandeskyddsombud ska känna dig stärkt i din roll.
 
Innehåll
– Introduktion till studerandeskyddsombudsrollen
– Viktiga aktörer inom området arbetsmiljö
– förebygga fysiska risker i studiemiljön
– förebygga psykosociala risker i studiemiljön
 
Mål
Efter genomgången kurs…
– har deltagaren förstått vad uppgiften som studerandeskyddsombud består i,
– har deltagaren fått en kort introduktion gällande lagar, föreskrifter och rutiner inom arbetsmiljöområdet,
–  har deltagaren förstått vilka aktörer som är viktiga inom området, dess arbetsuppgifter samt hur de kontaktas,
– kan deltagaren använda metoder och redskap från utbildningen som ett stöd i arbetet att skapa en säker och god arbetsmiljö.
 
Genomförande
Utbildningen består av totalt 2,5 timmes föreläsning och diskussioner.
 
Kursmaterial 
Powerpoint skickas ut till deltagaren efter genomgången kurs. Visst material får deltagaren vid kursstart.
 
Kursansvarig: Jenny Sjöberg, LU Byggnad. Petra Holst, studentombud och Staffan Wester, representant från studenthälsan föreläser samt är med vid planering.

Läs mer om studiemiljön på:

* Studerandeskyddsombud: lu.se/studerandeskyddsombud

* Studie-  och arbetsmiljö: lu.se/studie-och-arbetsmiljo

 Då ligger äntligen anmälan uppe för Studerandeskyddsombudens (SSO) centrala utbildning. Arbetsmiljöpolicyn 2014-2017LU Bygg tillsammans med Studenthälsan och Studentombudet arrangerar vårterminens utbildning för gamla som nya SSO i den fysiska och psykosociala studiemiljön. Utbildningen är under en kväll och certifierar studenter för ett arbete med de grundläggande studiemiljöfrågorna.

Datum: 3 Mars
Tid: 16.30 -19.00
Plats: Hörsal 128, St Algatan 4
AnmälanFöranmälan krävs

Anmäl dig på:
www.docs.google.com/SSOutbildning3mars eller per mejl till studentombudet@lus.lu.se
Se nyhetsbrevet till SSO för anmälan till vårens utbildning:
SSO utbildning 3mars
_________________________________________________

Kursplan för den centrala SSO utbildningen

Beskrivning
Som studerandeskyddsombud har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet. Med denna kurs ska du få en inblick i riskidentifiering och riskhantering gällande fysiska och psykosociala aspekter av studiemiljön. Du behöver därför bland annat få en introduktion till lagar och föreskrifter men också förstå vilka instanser och personer som är viktiga för dig att ha en dialog med så att ni tillsammans kan bidra till en god studiemiljö.

Målgrupp
Studerandeskyddsombud

Syfte
Syftet är att du som studerandeskyddsombud ska känna dig stärkt i din roll.

Innehåll
– Introduktion till studerandeskyddsombudsrollen
– Viktiga aktörer inom området arbetsmiljö
– förebygga fysiska risker i studiemiljön
– förebygga psykosociala risker i studiemiljön

Mål
Efter genomgången kurs…
– har deltagaren förstått vad uppgiften som studerandeskyddsombud består i,
– har deltagaren fått en kort introduktion gällande lagar, föreskrifter och rutiner inom arbetsmiljöområdet,
–  har deltagaren förstått vilka aktörer som är viktiga inom området, dess arbetsuppgifter samt hur de kontaktas,
– kan deltagaren använda metoder och redskap från utbildningen som ett stöd i arbetet att skapa en säker och god arbetsmiljö.

Genomförande
Utbildningen består av totalt 2,5 timmes föreläsning och diskussioner.

Kursmaterial 
Powerpoint skickas ut till deltagaren efter genomgången kurs. Visst material får deltagaren vid kursstart.

Kursansvarig: Jenny Sjöberg, LU Byggnad. Petra Holst, studentombud och Staffan Wester, representant från studenthälsan föreläser samt är med vid planering.

Läs mer om studiemiljön på:

* Studerandeskyddsombud: lu.se/studerandeskyddsombud

* Studie-  och arbetsmiljö: lu.se/studie-och-arbetsmiljo