Central SSO utbildning 141007Central SSO utbildning 141007

IMG_0965

I oktober arrangerades höstens centrala Studerandeskyddsutbildning (SSO). Nya som gamla träffades för att ta del av föreläsningarna och diskussionerna kring den fysiska och psykosociala studiemiljön vid universitetet.

Nedan följer en del av det material som delades ut vid SSO utbildningen:

0. Innehållsförteckning SSO
1. Lathund för studerandeskyddsombud  
2. LU – Instruktion för studerandeskyddsombud
3. LU – Instruktion för skyddsombud
4
. Riktlinjer för skyddsronder vid Lunds universitetet
5. Organisation av arbetsmiljöverksamheten vid Lunds universitet

6. Mall – Psykosocialt skyddsrondsprotokoll
7. Mall – Fysiskt skyddsrondsprotokoll
8. Mall – Fysiskt laborativt skyddsrondsprotokoll

12. Personskaderutiner – Studerande/doktorand
13. Personförsäkring – Kammarkollegiet

14. Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet 2015-2017
15. Rättighetslistan för Lunds universitets studenter IMG_0965I oktober arrangerades höstens centrala Studerandeskyddsutbildning (SSO). Nya som gamla träffades för att ta del av föreläsningarna och diskussionerna kring den fysiska och psykosociala studiemiljön vid universitetet.

Nedan följer en del av det material som delades ut vid SSO utbildningen:

0. Innehållsförteckning SSO
1. Lathund för studerandeskyddsombud  
2. LU – Instruktion för studerandeskyddsombud
3. LU – Instruktion för skyddsombud
4
. Riktlinjer för skyddsronder vid Lunds universitetet
5. Organisation av arbetsmiljöverksamheten vid Lunds universitet

6. Mall – Psykosocialt skyddsrondsprotokoll
7. Mall – Fysiskt skyddsrondsprotokoll
8. Mall – Fysiskt laborativt skyddsrondsprotokoll

12. Personskaderutiner – Studerande/doktorand
13. Personförsäkring – Kammarkollegiet

14. Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet 2015-2017
15. Rättighetslistan för Lunds universitets studenter 

 

Kränkande särbehandlingKränkande särbehandling

Det förekommer att studenter får utstå olika former av kränkande särbehandling genom uttalanden från lärare. I en del av fallen som har inkommit till studentombudet ber studenterna endast om att få notera fallet och vill inte gå vidare med rädsla att detta kan vara till dennes nackdel vid en eventuell betySplash-vektor---storlek-och-färg-kan-ändras--slät--törst-223416gssättning. Att studenter anmäler fall till kår eller studentombud kan dock i längden leda till ett samlat ärende där kåren och studentombudet kan granska och efter en tid utreda parten utan att behöva omnämna enskilda studenter.

I ett av de inkomna fallen valde en student att gå om en kurs. Vid introduktionen satte sig studenten långt fram i klassrummet för att få en god översyn. Läraren hade då öppet bett studenten att sätta sig längst bak i klassrummet med motiveringen till att denne hade gått kursen innan. Med detta ansåg läraren att studenten skulle ge sin plats till andra studenter. Under lektionens gång hade läraren ställt öppna frågor till klassen. När studenten försökte besvara frågan avfärdade läraren den med motiveringen att studenten inte fick delta muntligen då den fått sin chans under en tidigare termin. Fallet hamnade under beteckningen ”psykosocial arbetsmiljö” då omständigheterna ledde till att studenten inte kunde fortsätta gå på lektionerna. Då studenten trots allt ville avsluta kursen utan att påverka sitt betyg drevs inte fallet vidare men det blev noterat om framtida liknande händelser skulle förekomma.Det förekommer att studenter får utstå olika former av kränkande särbehandling genom uttalanden från lärare. I en del av fallen som har inkommit till studentombudet ber studenterna endast om att få notera fallet och vill inte gå vidare med rädsla att detta kan vara till dennes nackdel vid en eventuell betySplash-vektor---storlek-och-färg-kan-ändras--slät--törst-223416gssättning. Att studenter anmäler fall till kår eller studentombud kan dock i längden leda till ett samlat ärende där kåren och studentombudet kan granska och efter en tid utreda parten utan att behöva omnämna enskilda studenter.

I ett av de inkomna fallen valde en student att gå om en kurs. Vid introduktionen satte sig studenten långt fram i klassrummet för att få en god översyn. Läraren hade då öppet bett studenten att sätta sig längst bak i klassrummet med motiveringen till att denne hade gått kursen innan. Med detta ansåg läraren att studenten skulle ge sin plats till andra studenter. Under lektionens gång hade läraren ställt öppna frågor till klassen. När studenten försökte besvara frågan avfärdade läraren den med motivering till att studenten inte fick delta muntligen då den fått sin chans under en tidigare termin. Fallet hamnade under beteckningen ”psykosocial arbetsmiljö” då omständigheterna ledde till att studenten inte kunde fortsätta gå på lektionerna. Då studenten trots allt ville avsluta kursen utan att påverka sitt betyg drevs inte fallet vidare men det blev noterat om framtida liknande händelser skulle förekomma.

Novischnätverk, 9 oktNovischnätverk, 9 okt

Till all er som har ansvarat för novischeriet eller kommer att ta över ansvaret i höst. Varmt välkommen på nätverksträff.Color-paint-Splash-psd78070

Novischnätverket är till för alla de som vid var kår/sektion ansvarar för verksamheten kring introduktionen av nya studenter. Nätverket är ett forum för diskussioner kring eventen, hur planeringen har sett ut och vad man kommer att ta med sig till framtida event. Temat för dagen nätverket är ”uppföljning av aktiviteter” där alla deltagare får möjlighet att berätta hur det gick för just deras novischeri vid höstterminens start.

Till träffen är det rekommenderat att var kår/sektion gör en mindre presentation där man lägger fram schemat och berättar om aktivisterna som har arrangeras. Man kan här belysa vilka för- och nackdelar man mötte med upplägget? Vad man tänkte när man planerade de olika eventen och vilken lärdom man tar med till nästa novischperiod.

Det går även bra att visa upp eventuella policyer eller handböcker som har använts eller delats ut till de nya studenterna. Presentationen är till för att inspirera men även en möjlighet till att kunna få både feedback som hjälp med frågor och funderingar.

OBS! Föranmälan krävs.
Anmälan skickas till; petra.holst@lus.lu.se.

När: 9 oktober
Tid: kl:16.30
Var: AF-borgen på plan 3, rum helan.Till all er som har ansvarat för novischeriet eller kommer att ta över ansvaret i höst. Varmt välkommen på nätverksträff.Color-paint-Splash-psd78070

Novischnätverket är till för alla de som vid var kår/sektion ansvarar för verksamheten kring introduktionen av nya studenter. Nätverket är ett forum för diskussioner kring eventen, hur planeringen har sett ut och vad man kommer att ta med sig till framtida event. Temat för dagen nätverket är ”uppföljning av aktiviteter” där alla deltagare får möjlighet att berätta hur det gick för just deras novischeri vid höstterminens start.

Till träffen är det rekommenderat att var kår/sektion gör en mindre presentation där man lägger fram schemat och berättar om aktivisterna som har arrangeras. Man kan här belysa vilka för- och nackdelar man mötte med upplägget? Vad man tänkte när man planerade de olika eventen och vilken lärdom man tar med till nästa novischperiod.

Det går även bra att visa upp eventuella policyer eller handböcker som har använts eller delats ut till de nya studenterna. Presentationen är till för att inspirera men även en möjlighet till att kunna få både feedback som hjälp med frågor och funderingar.

OBS! Föranmälan krävs.
Anmälan skickas till; petra.holst@lus.lu.se.

När: 9 oktober
Tid: kl:16.30
Var: AF-borgen på plan 3, rum helan.

DisciplinnämndenDisciplinnämnden

Studentombudet bistår de studenter som blivit anmäld till disciplinnämnden med konsultering och rådgivning. Med detta innefattas hjälp med att författa ett yttrande samt att sitta med vid sammanträdet i disciplinnämnden. Vidare kan studenter som önskar att överklaga beslutet få rådgivning och stöd i detta.

paragraf

De fall som tas upp i disciplinnämnden täckas av Högskoleförordningen. När man ser på olika disciplinärenden bör man inte jämföra fallen i alltför stor utsträckning. Det finns många mjuka värden som kan räknas in i bedömningen och viss hänsyn bör tas till studenten efter de omständigheterna som har redovisats och som kan ha påverkat dennes handlande. Detta kan exempelvis vara att studenten har handlat i panik, varit sjuk eller påverkats av andra faktorer. Disciplinnämnden kan även beakta vad som kan underlätta studentens personliga utveckling när de beslutar om en påföljd. Dock kvarstår praxis i avgörandet om det ska leda till avstängning, varning eller om studenten går fri efter de rådande omständigheterna.

För mer information

Fusk, stör & trakasseringar www.lu.se/livet-som-student

Disciplinärende – Lunds universitetet www5.lu.se/anstaelld/undervisa/disciplinaerenden

10 kap. Högskoleförordningen (1993:100), www.riksdagen.se

Jareborg, N. Diciplinansvar för studenter som fuskar & stör ( s.21)Studentombudet bistår de studenter som blivit anmäld till disciplinnämnden med konsultering och rådgivning. Med detta innefattas hjälp med att författa ett yttrande samt att sitta med vid sammanträdet i disciplinnämnden. Vidare kan studenter som önskar överklagar beslutet få rådgivning och stöd i detta.

paragraf

De fall som tas upp i disciplinnämnden täckas av Högskoleförordningen. När man ser på olika disciplinärenden bör man inte jämföra fallen i alltför stor utsträckning. Det finns många mjuka värden som kan räknas in i bedömningen och viss hänsyn bör tas till studenten efter de omständigheterna som har redovisats och som kan ha påverkat dennes handlande. Detta kan exempelvis vara att studenten har handlat i panik, varit sjuk eller påverkats av andra faktorer. Disciplinnämnden kan även beakta vad som kan underlätta studentens personliga utveckling när de beslutar om en påföljd. Dock kvarstår praxis i avgörandet om det ska leda till avstängning, varning eller om studenten går fri efter de rådande omständigheterna.

 

 

För mer information

Fusk, stör & trakasseringar www.lu.se/livet-som-student

Disciplinärende – Lunds universitetet www5.lu.se/anstaelld/undervisa/disciplinaerenden

10 kap. Högskoleförordningen (1993:100), www.riksdagen.se

Jareborg, N. Diciplinansvar för studenter som fuskar & stör ( s.21)