BetygskriterierBetygskriterier

I 6 kap 15§ Högskoleförordningen står det vad som ska ingå i en kursplan, däribland mål och former av bedömning av studenternasevaluation (1) prestationer. Betyg ska vidare sättas på en genomgången kurs och universitetet får med detta själv föreskriva vilket betygssystem som kan användas (6 kap. 18§ Högskoleförordningen, 1993:100).

Rättssäker examination har framfört att tydliga betygskriterier är av vikt för studentens rättssäkerhet. Vidare för att upprätthålla rättssäkerheten ska kriterierna vara publicerade, skriftligen är då att föredra (Rättighetslistan för Lunds universitets studenter § 2.2). Då lärosäten har möjlighet att föreskriva vilken vikt kriterierna ska ha, om de ska anses som bindande eller endast som riktlinjer, så krävs det en tydlighet om vad som gäller. Det innebär att både studenter och lärare ska vara informerad om vilken status kriterierna har i sambandet.

Betygskriterier är däremot ett verktyg som ger förutsägbarhet och rättvisa. Studenterna kan genom tydliga kriterier vara trygga och införstådda med det som förväntas uppnås och vad som kan utdelas därefter. Däremot blir inte betygskriterier juridiskt bindande om det inte finns med i kursplanen eller annat dokument som har beslutats i samma ordning.

 

Högskoleförordningen 1993:100

Rättighetslistan vid Lunds universitetet

Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden vt2013I 6 kap 15§ Högskoleförordningen står det vad som ska ingå i en kursplan, däribland mål och former av bedömning av studenternas evaluation (1)prestationer. Betyg ska vidare sättas på en genomgången kurs och universitetet får med detta själv föreskriva vilket betygssystem som kan användas (6 kap. 18§ Högskoleförordningen, 1993:100).

Rättssäker examination har framfört att tydliga betygskriterier är av vikt för studentens rättssäkerhet. Vidare för att upprätthålla rättssäkerheten ska kriterierna vara publicerade, skriftligen är då att föredra (Rättighetslistan för Lunds universitets studenter § 2.2). Då lärosäten har möjlighet att föreskriva vilken vikt kriterierna ska ha, om de ska anses som bindande eller endast som riktlinjer, så krävs det en tydlighet om vad som gäller. Det innebär att både studenter och lärare ska vara informerad om vilken status kriterierna har i sambandet.

Betygskriterier är däremot ett verktyg som ger förutsägbarhet och rättvisa. Studenterna kan genom tydliga kriterier vara trygga och införstådda med det som förväntas uppnås och vad som kan utdelas därefter. Däremot blir inte betygskriterier juridiskt bindande om det inte finns med i kursplanen eller annat dokument som har beslutats i samma ordning.

 

Högskoleförordningen 1993:100

Rättighetslistan vid Lunds universitetet

Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden vt2013