Exempelfrågor vid ny kursSample Questions

Några studenter hörde av sig då deras program hade fått nya kursmål och där det – på grund av dessa nya omständigheter – inte fanns några äldre tentor att ta del av. Studenterna undrade om de hade rätt att begära exempelfrågor. I ärendet räckte det med att kontakta den ansvariga för kursen som såg till att det fanns instuderingsfrågor som studenterna kunde ta del av. I ett liknande fall hade en kurs omorganiserats genom att bland annat förändra ett examinationsmoment från dugga till en salstenta. I detta fall strukturerades kursen om och gjorde det möjligt för studenterna att använda sig av de äldre duggorna när de studerande inför tentamen.

Studentombudet rekommenderar att det finns möjlighet att ta del av instuderingsfrågor vid en nyuppstartad eller omgjord kurs där inget äldre material finns att tillgå. Det kan både öka förståelsen för hur läraren kan ställa sina frågor men ger även kursens studenter samma förutsättningar till att klara examinationen i jämförelse med de studenter som kommer läsa kusen vid ett senare tillfälle och där med kan ta del av äldre tentor.

Högskoleverket svensk engelsk ordbok: Dugga, ”En mindre form av tentamen kan i ledigt språkbruk
kallas för dugga.”

Studentombudets ärenderapport, avseende VT2013Några studenter hörde av sig då deras program hade fått nya kursmål och där det – på grund av dessa nya omständigheter – inte fanns några äldre tentor att ta del av. Studenterna undrade om de hade rätt att begära exempelfrågor. I ärendet räckte det med att kontakta den ansvariga för kursen som såg till att det fanns instuderingsfrågor som studenterna kunde ta del av. I ett liknande fall hade en kurs omorganiserats genom att bland annat förändra ett examinationsmoment från dugga till en salstenta. I detta fall strukturerades kursen om och gjorde det möjligt för studenterna att använda sig av de äldre duggorna när de studerande inför tentamen.

Studentombudet rekommenderar att det finns möjlighet att ta del av instuderingsfrågor vid en nyuppstartad eller omgjord kurs där inget äldre material finns att tillgå. Det kan både öka förståelsen för hur läraren kan ställa sina frågor men ger även kursens studenter samma förutsättningar till att klara examinationen i jämförelse med de studenter som kommer läsa kusen vid ett senare tillfälle och där med kan ta del av äldre tentor.

 

Högskoleverket svensk engelsk ordbok: Dugga, ”En mindre form av tentamen kan i ledigt språkbruk
kallas för dugga.”

Studentombudets ärenderapport, avseende VT2013