SSO-utbildning 1 AprilSSO-utbildning 1 April

Den 1 april 2014 är det dags för vårens utbildning av studerandeskyddsombuden (SSO). LU Bygg tillsammans med Studenthälsan & Studentombudet kommer att utbilda i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Som skyddsombud finns det redskap vid universitetet som man kan ta del av och LU bygg har nedan radat upp några av dem inför utbildningen.

Vad innebär det att vara studerandeskyddsombud? Det mesta hittar du här, sidan ligger under Student – Studenträttigheter – Studie- och arbetsmiljö på LU:s hemsida. Du kan även läsa dig vidare på Rättighetlistan om studiemiljön och studenter rättigheter respektive skyldigheter.

SAMcirkeln

Observera möjligheten att få ersättning vid färdolycksfall. Blankett för anmälan och information om hur anmälan ska hanteras hittar du här.

Om du vill att det ska gås skyddsrond i era lokaler finns information och blankett här. Som studerandeskyddsombud kan du begära att få en skyddsrond i de lokaler som ni vistas i.

Universitetets Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för 2010-2013 hittar du här.

Gå gärna in på www.bygg.lu.se/arbetsmiljoe, där finns allmän information om arbetsmiljö som gäller för både studerande och anställda vid universitetet.

Arbetsmiljöverket har också mycket intressant information på sina sidor: www.av.se.

Anmälan till SSO-utbildningen skickas senast den 24 mars till asa.gustafson@bygg.lu.se

Skyddsombudsutbildningen kommer att följas upp med en nätverksträff, för mer information kontakta studentombudet@lus.lu.se.Den 1 april 2014 är det dags för våren utbildning av studerandeskyddsombud (SSO). LU Bygg tillsammans med Studenthälsan & Studentombudet kommer att utbilda i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Som skyddsombud finns det redskap vid universitetet som man kan ta del av och LU bygg nedan radat upp några av dem inför utbildningen.

Vad innebär det att vara studerandeskyddsombud? Det mesta hittar du här, sidan ligger under Student – Studenträttigheter – Studie- och arbetsmiljö på LU:s hemsida. Du kan även läsa dig vidare på Rättighetlistan om studiemiljön och studenter rättigheter respektive skyldigheter.

SAMcirkeln

Observera möjligheten att få ersättning vid färdolycksfall. Blankett för anmälan och information om hur anmälan ska hanteras hittar du här.

Om du vill att det ska gås skyddsrond i era lokaler finns information och blankett här. Som studerandeskyddsombud kan du begära att få en skyddsrond i de lokaler som ni vistas i.

Universitetets Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för 2010-2013 hittar du här.

Gå gärna in på www.bygg.lu.se/arbetsmiljoe, där finns allmän information om arbetsmiljö som gäller för både studerande och anställda vid universitetet.

Arbetsmiljöverket har också mycket intressant information på sina sidor: www.av.se.

Anmälan till SSO-utbildningen skickas senast den 24 mars till asa.gustafson@bygg.lu.se

Skyddsombudsutbildningen kommer att följas upp med en nätverksträff, för mer information kontakta studentombudet@lus.lu.se.

 

Rättighetslistan som handbokList of rights for students

rättighetlistanDu har väl inte missat att ta del av det nya materialet gällande “Rättighetslistan för Lunds universitets studenter”? Den finns både som bokmärken med QR-kod där du med ett enkelt klick kan ta dig direkt till lu.se/rattigheter för att ta del av dina rättigheter på både svenska och engelska.

För studentrepresentanterna som hanterar ärenden idag har även Rättighetslistan kommit ut i handboksformat. Formgivningen är här enkel och snygg, handboken har även ett extra avsnitt med kontaktuppgifter till studentservicen vid universitetet.

Rättighetslistan som handbok kan du även ta del av på den givna länken.

Tryckmaterialet beställer kåren genom studentombudet.

 

 

 

 

 

 

Se även:
studentombudet.se/lagar-tillsyn/rapporter-foreskrifter-fran-lunds-universitet/list of rightsDu har väl inte missat att ta del av det nya materialet gällande “List of rights for students at Lund University”? Den finns både som bokmärken med QR-kod där du med ett enkelt klick kan ta dig direkt till lu.se/student-rights för att ta del av dina rättigheter på både svenska och engelska.

För studentrepresentanterna som hanterar ärenden idag har även Rättighetslistan kommit ut i handboksformat. Formgivningen är här enkel och snygg, handboken har även ett extra avsnitt med kontaktuppgifter till studentservicen vid universitetet.

Rättighetslistan som handbok kan du även ta del av på den givna länken.

Tryckmaterialet beställer kåren genom studentombudet.

 

 

 

 

 

 

 

Se även:
studentombudet.se/lagar-tillsyn/rapporter-foreskrifter-fran-lunds-universitet/

Policy vid novischerietPolicy vid novischeriet

Under förra veckan träffades Novischnätverket för att diskutera policyer, vilka policys bör man ha och hur bör de utformas och följas upp?

En policy är ett ramverk med riktlinjer och principer för att kunna styra beslut och uppnå önskade mål. Det är rekommendationer på vad man ska göra vilket kan utforma sig i både ordningsregler och i checklistor. En policy kan med detta både vara specifik för ett vist område men även övergripande för verksamheten och syftar i att skapa ett proaktivt arbete. Exempel på policyer i samband med novischeriet kan vara:

Policy för kontakt med media
Policy för användning av sociala nätverk
Bild- & filmpolicy
KommunikationspolicySäkerhetspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Jämställdhetspolicy
Policy för rån, hot och våld
Checklista för riskbedömning
Krishanteringspolicy
Alkohol- & drogpolicy

Policy för novischfrid
Policy för fadderns ansvar/roll
Policy för novischens ansvar

Policy för sociala aktiviteter
Kvalitetspolicy
Introduktionspolicy
Policy för ledarskap

Genom att ha ett begränsat antal policys gör man det lättare för medlemmarna ute i verksamheten att uppmärksamma och implementera dem. Hur många policys man har kan både beror på verksamhetens storlek och tidigare historia men att inte ha fler än sju stycken kan anses vara en tumregel för att man ska hinna arbeta igenom alla under novischeriet.

Rekommenderat är att ha en policysamling, en försättssida som radar upp de policyer som finns. Att även samla alla i en bok eller på en webbsida ger även en god översyn. Ett sätt att styrka att alla tagit del av policyerna är att låta de berörda skiva under ett kontrakt som bekräftar att man tagit del av materialet. Slutligen är det alltid bra att ha en handlingsplan bifogad till policyn för att den ansvariga enkelt kan följa upp det som skett och sträva efter de utsatt målen.

När en policy skrivs är det viktigt att den hålls kort vilket förutsätter att den är konkret och enkel så att alla kan ta till sig den. För att kunna hålla policyn kort så ska man undvika att upprepa sig och även inte skiva ner självklarheter. Den ska med detta tala om vad som “ska göras” istället för ”vad som är viktigt” vilket gör policyn mer konkret. Exempelvis; vad gör man om någon blir extremt berusad, skadar sig eller lägger upp opassande bilder på facebook?

Workshop
Denna övning kan användas i samband med att policyn behöver utvärderas eller revideras. Man kopierar ut de policys som finns i verksamheten, ber deltagarna sätta sig i par och ger dem en överstrykningspenna samt en färgglad penna. De får sedan 5min på sig att stryka över och fylla i det som de anser är bra, mindre bra samt behöver ändras eller tilläggas i policyn. De ska ställa frågor, göra antagande och ge eventuella förslag på texten.

Tips & kommentarer
Är policyerna enhetliga och konsekventa?
Behövs en checklista?
Framgår det till vem policyn riktar sig till?
Är det tydligt vem som ansvarig?
Framgår det vad man “ska göra” för att uppnå målet?
Är policyn kort & tydligt?

Under förra veckan träffades Novischnätverket för att diskutera policyer, vilka policys bör man ha och hur bör de utformas och följas upp?

En policy är ett ramverk med riktlinjer och principer för att kunna styra beslut och uppnå önskade mål. Det är rekommendationer på vad man ska göra vilket kan utforma sig i både ordningsregler och i checklistor. En policy kan med detta både vara specifik för ett vist område men även övergripande för verksamheten och syftar i att skapa ett proaktivt arbete. Exempel på policyer i samband med novischeriet kan vara:

Policy för kontakt med media
Policy för användning av sociala nätverk
Bild- & filmpolicy
KommunikationspolicySäkerhetspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Jämställdhetspolicy
Policy för rån, hot och våld
Checklista för riskbedömning
Krishanteringspolicy
Alkohol- & drogpolicy

Policy för novischfrid
Policy för fadderns ansvar/roll
Policy för novischens ansvar

Policy för sociala aktiviteter
Kvalitetspolicy
Introduktionspolicy
Policy för ledarskap

Genom att ha ett begränsat antal policys gör man det lättare för medlemmarna ute i verksamheten att uppmärksamma och implementera dem. Hur många policys man har kan både beror på verksamhetens storlek och tidigare historia men att inte ha fler än sju stycken kan anses vara en tumregel för att man ska hinna arbeta igenom alla under novischeriet.

Rekommenderat är att ha en policysamling, en försättssida som radar upp de policyer som finns. Att även samla alla i en bok eller på en webbsida ger även en god översyn. Ett sätt att styrka att alla tagit del av policyerna är att låta de berörda skiva under ett kontrakt som bekräftar att man tagit del av materialet. Slutligen är det alltid bra att ha en handlingsplan bifogad till policyn för att den ansvariga enkelt kan följa upp det som skett och sträva efter de utsatt målen.

När en policy skrivs är det viktigt att den hålls kort vilket förutsätter att den är konkret och enkel så att alla kan ta till sig den. För att kunna hålla policyn kort så ska man undvika att upprepa sig och även inte skiva ner självklarheter. Den ska med detta tala om vad som “ska göras” istället för ”vad som är viktigt” vilket gör policyn mer konkret. Exempelvis; vad gör man om någon blir extremt berusad, skadar sig eller lägger upp opassande bilder på facebook?

Workshop
Denna övning kan användas i samband med att policyn behöver utvärderas eller revideras. Man kopierar ut de policys som finns i verksamheten, ber deltagarna sätta sig i par och ger dem en överstrykningspenna samt en färgglad penna. De får sedan 5min på sig att stryka över och fylla i det som de anser är bra, mindre bra samt behöver ändras eller tilläggas i policyn. De ska ställa frågor, göra antagande och ge eventuella förslag på texten.

Tips & kommentarer
Är policyerna enhetliga och konsekventa?
Behövs en checklista?
Framgår det till vem policyn riktar sig till?
Är det tydligt vem som ansvarig?
Framgår det vad man “ska göra” för att uppnå målet?
Är policyn kort & tydligt?

StudentserviceStudentservice

images (9)För de studenter som behöver hjälp eller mår dåligt erbjuder universitetet olika former av stöd. Studievägledningen erbjuder vägledningssamtal och kan hjälpa till med studierelaterade problem och det finns även Studenthälsan dit studenter kan vända sig för att få hjälp med de faktorer som påverkar studiegången. Det finns även en Studieverkstad på universitetet där studenter kan vända sig när de behöver hjälp med läs- och studiehandledning, vill förbättra sin studieteknik eller få handledning inför muntliga uppgifter. Vidare finns även Studentprästerna, Pedagogiskt stöd, LU bygg och Studentreceptionen (vilket bland annat innefattar international desk och karriärinformation). Detta är några av de verksamheter som finns för att förbättra studiemiljön vid Lunds universitet.

Det finns både studentservice lokalt vid din fakultet som centralt för alla studenter vid Lunds universitetet. Exempel på studentservice som finns både lokalt och centralt är studievägledningen som både finns ämnesinriktad vid din fakultet/institution som centralt för mer övergripande frågor. Kolla in vad din fakultet eller institution erbjuder, kanske kan det hjälpa dig på vägen.

För fler tips om studentservice, kolla in länkarna nedan:

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter punkt 1.2
www.studentombudet.se/om/lunds-universitets-service
www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stodimages (9)För de studenter som behöver hjälp eller mår dåligt erbjuder universitetet olika former av stöd. Studievägledningen erbjuder vägledningssamtal och kan hjälpa till med studierelaterade problem och det finns även Studenthälsan dit studenter kan vända sig för att få hjälp med de faktorer som påverkar studiegången. Det finns även en Studieverkstad på universitetet där studenter kan vända sig när de behöver hjälp med läs- och studiehandledning, vill förbättra sin studieteknik eller få handledning inför muntliga uppgifter. Vidare finns även Studentprästerna, Pedagogiskt stöd, LU bygg och Studentreceptionen (vilket bland annat innefattar international desk och karriärinformation). Detta är några av de verksamheter som finns för att förbättra studiemiljön vid Lunds universitet.

Det finns både studentservice lokalt vid din fakultet som centralt för alla studenter vid Lunds universitetet. Exempel på studentservice som finns både lokalt och centralt är studievägledningen som både finns ämnesinriktad vid din fakultet/institution som centralt för mer övergripande frågor. Kolla in vad din fakultet eller institution erbjuder, kanske kan det hjälpa dig på vägen.

För fler tips om studentservice, kolla in länkarna nedan:

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter punkt 1.2
www.studentombudet.se/om/lunds-universitets-service
www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod