Tre saker att se överTre saker att se över

Vårterminen är nu inne på sin andra vecka och det är dags att se över kursen och det material som har getts ut.

För att på bästa sätt säkra att man inte stöter på några problem under terminens gång är det alltid bra att lösa eventuella frågetecken för att lugnt kunna koncentrera sig på sin examination. Ett tips är att använda ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter” som underlag om det skulle uppkomma frågetecken gällande ens rättigheter och skyldigheter..

Nedan följer några tips på saker man bör se över en gång extra:

 1. exam-tips-keep-clam1. Kursplanen
 2. – Vilka examinationsformer förekommer?

  – Vilka moment är obligatoriska och vilka regler/undantag gäller vid frånvaro?

 3. 2. Kursschemat
  – Ser schemat realistiskt ut gällande dagar & tider?

  – Vilken tid & datum är prov, omtenta och uppsamlingsprov utsatt på?

 4. 3. Administration
  – Har du blivit registrerad i Ladok eller har du avanmält dig om du ej ska fortsätta?
 5. – Har ni valt kursombud?
 6. – Vilka möjligheter till stöd finns det för din specifika situation?

Se även:
Rättighetslistan: www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student

Lunds Universitets studentservice: www.studentombudet.se/om/lunds-universitets-service/

Din kår: www.studentombudet.se/karer/Vårterminen är nu inne på sin andra vecka och det är dags att se över kursen och det material som har getts ut.

För att på bästa sätt säkra att man inte stöter på några problem under terminens gång är det alltid bra att lösa eventuella frågetecken för att lugnt kunna koncentrera sig på sin examination. Ett tips är att använda ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter” som underlag om det skulle uppkomma frågetecken gällande ens rättigheter och skyldigheter..

Nedan följer några tips på saker man bör se över en gång extra:

 1. exam-tips-keep-clam1. Kursplanen
 2. – Vilka examinationsformer förekommer?
  – Vilka moment är obligatoriska och vilka regler/undantag gäller vid frånvaro?
 3. 2. Kursschemat
  – Ser schemat realistiskt ut gällande dagar & tider?- Vilken tid & datum är prov, omtenta och uppsamlingsprov utsatt på?
 4. 3. Administration
  – Har du blivit registrerad i Ladok eller har du avanmält dig om du ej ska fortsätta?
 5. – Har ni valt kursombud?
 6. – Vilka möjligheter till stöd finns det för din specifika situation?

Se även:
Rättighetslistan: www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student

Lunds Universitets studentservice: www.studentombudet.se/om/lunds-universitets-service/

Din kår: www.studentombudet.se/karer/

NollningsnätverketNollningsnätverket

I december arrangerades den första nätverksträffen för de som kommer att ansvara för nollningen under images (13)2014. Man kan idag se att kårerna och sektionerna har kommit olika långt i sitt arbete med nollningen men att alla har mycket att lära från varandra. Vissa prövar sig fortfarande fram, för andra kan ett tidigare fungerande moment plötsligt kännas förlegat och därmed dags att förändra. Att kunna ta del av varandras erfarenheter och bringa nya idéer blir nätverkets syfte. Vissa besitter väl utarbetade scheman, andra har hittat pedagogiska föreläsare eller skapat strukturerade regelverk och riktlinjer. Arbetet med nollningen och därmed introduktionen för nya studenter är ett ständigt omtalat ämne och nätverket ger möjlighet för de ansvariga att mötas och diskutera de frågor som ställs.

Det första temat var “fadderutbildningen” där man diskuterade förberedelserna. Det diskuterades under nätverket hur fadderutbildningen kan uppfattas och förmedlas utåt, både till de som ska bli faddrar men också till personer vid och utanför fakulteten.

Förslag på utbildningar och föreläsningar som kan arrangeras inför fadderutbildningen diskuterades samt andra verktyg som kan behövs vid planeringen. Ett exempel var att man bör se över universitetets studentservice, både den lokala som centrala för att få in material och information som kan vara till hjälp.

Ett sista steg och rekommendation blev att samla ihop det material som finns inom kåren men även vid fakulteten och ta ut det som berör nollningen och där med fadderutbildningen. Det kan vara likabehandlingsplanen, alkoholpolicyn, kårens riktlinjer samt policyn för nollefrid. Att presentera och samla det viktigaste i en ”fadderhandbok” kan underlätta för båda parter. Faddrarna får ett handfast material som de kan gå tillbaka till. Samtidigt blir det ett levande dokument som kan följa med år efter år och uppdateras efter de behov som finns.

Fadderhandbok
Vad kan en fadderhandbok innehålla?

* Information om kontrakten som faddrarna går med på.
* Kontaktuppgifter till ansvarig vid kåren/nollningen
* Kontaktuppgifter till organisationer/sektioner vid universitetet ex studentservice.
* Interna regler & riktlinjer
* Scheman

 

Du som arrangerar nollningen kan redan nu anmäla dig till Nollningsnätverket i februari HÄR.

Lycka till!images (13)