Nätverksträff tema: StudievägledningNätverksträff tema: Studievägledning

Under hösten har studentombudet haft nätverksträffar för de som hanterar studentärenden vid kårerna och dess sektioner. Den senaste var “Nätverksträff tema: Studievägledning” där Cecilia Johansson bjöds in från den Allmänna studievägledningen för att berätta om verksamheten och de studenter dem möter. Nedan följer en summering av nätverksträffen.allmänna studievägledningen

Nätverket inled med en presentation om sektion student och utbildning där förutom allmänna studievägledningen även antagning, examen, ladok, pedagogiskt stöd och studieverkstaden sitter. Från och med 2014 kommer även studenthälsan samt utvärderingsavdelningen att ingå i sektionen. Dock kommer de två sistnämnda fortfarande sitta på samma adress.

Vidare gick vi igenom vad den allmänna studievägledningen kan erbjuda och den service som finns. Det redovisades exempel på vägledningssituationer och informerades även hur och när kårerna har möjlighet att skicka över studenter. Man kan kontakta den allmänna studievägledningen genom bland annat mejl, drop-in, chatt men också skype. Slutligen ska ni inte glömma att det även finns möjlighet att komma i kontakt med den allmänna studievägledningen vid Campus i Helsingborg samt Vägledningscentrum i Malmö.

De studenter som behöver hjälp med de mer breda frågorna borde hänvisas till den allmänna studievägledningen. För en mer detaljerad ämnesvägledning är det studievägledningen på institutionen (den lokala studievägledningen) man ska vända sig till. Dessa tar även hand om de frågor som kan komma in till studentombudet i from av; tillgodoräknande, studieuppehåll, uppskov vid studiestart, byte av lärosäte och olika problem i studierna.

En fråga som många studenter dessvärre inte har kunskap om idag är att man måste ansöka om studieuppehåll och få ett skriftligt beviljande. I detta dokument kan det antingen stå att studenten är ”garanterat berättigad till en utbildningsplats inom x år” men också ”att studenten endast är berättigad i mån av plats”. Det är därför viktigt att veta vilka regler och riktlinjer som finns vid institutionen för att undvika förvirring.

Vidare delades även dokumentet ”Hur arbetar vi allmänna studievägledare?” ut. Där redovisas några typiska vägledningssituationen för att få en bild av när man kan vända sig till den allmänna studievägledningen med frågor och funderingar.

Besök den allmänna studievägledning på www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studievagledning

Power Point “Allmän studievägledning

Hur arbetar vi allmänna studievägledareallmänna studievägledningen

Stressade tider Stress

Det är stressade tider för många, examensarbetet ska lämnas in, gamla tentor ska nötas samtidigt som en komplettering släpar efter. Stress må vara denna månadens mantra men den behöver inte vara negativ, tvärt om, en ny studie visar att den kan vara bra för dig. 

Kelly McGonigal berättar i sin föreläsning på TED: “For years I have been telling people that stress makes you sick, It increases risk in everything from common cold to cardiovascular disease, basically I turned stress to the enemy..”

Med denna inledning vill hon dock visa att hon har haft fel, hon har nu fått en ny inställning till stress efter en stor studie som gjordes på 30 000 personer under åtta år. En av de ledande frågorna blev, tror du att stress är skadligt för dig?

Enligt Kelly McGonigal så måste den som utsätts för stressen se på den positivt. Den grupp som upplevde mycket stress men såg den som något positivt – och inte som något skadligt – visade ingen förhöjd riks av att dö tidigt. Detta till skillnad från gruppen som faktiskt trodde att stress var skadligt.

Man ska tänka från ett nytt perspektiv när man möter stress, genom “the social stress test” exemplifierar hon hur man kan möta stress i pressade situationer. Alla de faktor som får din kropp att känna sig stressad bör du istället se som att ”…your body was energized, was preparing you to meet this chalanges..” förklarar Kelly McGonigal. En testgrupp blev ombedd att se stress som något hjälpsamt, ett dukade hjärta förbereder sig för utmaningen och de snabba andetagen tillför mer syre till hjärnan. Utkomsten av hur kroppen reagerade på gruppen som fick en positiv bild av stress gick att jämföra med personer som upplever glädje eller mod, vilket är mycket mer sunt för kroppen.

Så tänk efter nästa gång du känner dig stressad, den kan faktiskt vara bra och leda till något gott om du ser den från rätt perspektiv.

För att lära dig mer om stress, se föreläsningen.

It’s stressful times for many, the thesis shall be submitte, old exams should be studied in while a supplementing lagging behind. Stress may be this month mantra but it don’t need to be negative, on the contrary, a new study shows that it can be good for you.

To learn more about stress, see the lecture.