StudentärendeStudent matters

IMG_3590

Idag publicerar studentombudet sin hemsida och hoppas att den kommer att komma till användning för dem som ställs inför eller de som kommer att hjälpa till vid ett studentärende. Inläggen som skrivs ämnas till att bli ett verktyg vid tillvägagången av ett ärende.

Kolla även in länkarna överst på sidan för att finna kontaktinformation till de personer som kommer att hantera ärendena vid respektive kår. Du kan också hitta länkar till universitetets studentservice samt även information till lagar och förordningar som kan vara relevant för ärendet.

Lycka tillIMG_3590Today is the released of  the stundet ombudsmans web site and I hope that it will be useful for those who are faced with or will deal with a student case. The posts that are written will be a tool for how to proceed in different cases.

Also look in to the links above to find contact information for the person handling student affairs at each union. You can also find links and information about the student service that the University offer as well as the laws and regulations which may affect the matters.

Good luck